π. Στυλιανός Καρπαθίου: Mε τα εμβολιαστικά κέντρα στους ιερούς ναούς γράφεται ιστορία με μελανά γράμματα