Νέα ΜΕΛΕΤΗ: Το mRNA των εμβολίων μπορεί να μεταγραφεί σε DNA σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά

Ένα νέο επιστημονικό ιατρικό άρθρο δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2022 στην παγκόσμια επιστημονική βιβλιογραφία και καταδεικνύει ότι το mRNA των εμβολίων που το περιέχουν έναντι του κορονοϊού έχει τη δυνατότητα να μεταγραφεί σε DNA σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά! Πρόκειται δηλαδή για επέμβαση που αλλάζει το γενετικό μας υλικό μία για πάντα το οποίο στη συνέχεια κληρονομείται στους απογόνους!
Η μεταγραφή επισυμβαίνει με το ένζυμο της αντίστροφης μεταγραφάσης (ένζυμο που μετατρέπει το RNA σε DNA). Αυτό το ένζυμο πιθανόν υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων και μάλιστα εικάζεται ότι συμμετείχε στην διαδικασία της εξέλιξης των οργανισμών.
Με την μελέτη αυτή εισφέρεται επιστημονικά κάτι εξαιρετικά κρίσιμο με απρόβλεπτες συνέπειες καθώς εισερχόμαστε στο πεδίο της γενετικής.
 
 
4/3/22