Νέα επιστημονική δημοσίευση: Τα mRNA σκευάσματα αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοάνοσων νοσημάτων, καρκίνων και άλλων βλαβών

Τα mRNA σκευάσματα καταστέλλουν τη φυσική ανοσία, την πρώτη γραμμή άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού. Η σύνθεση της πρωτεϊνης ακίδας βλάπτει μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA καθώς η ακίδα είναι νευροτοξική. Η βλάβη σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στη διαταραχή της παραγωγής Ιντερφερόνης Ι. Με σειρά μηχανισμών, που αναλύονται, αυξάνεται ο κίνδυνος για αυτοανοσία, καρκίνους και άλλες βλάβες.

1-s2.0-S027869152200206X-main