Μεσ’ του Αιγαίου – Ίσσος – Σούστα Καλύμνου

Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

Εκτέλεση – Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, Ειδίκευση: λαϊκό βιολί

Αμφιθέατρο Aula, 14 Ιουνίου 2021

Ρεσιτάλ του Δημήτρη Ζαχαρίου

«Το μουσικόν ταξείδιον του μπαρμπα-Θωμά»