ΜΕΛΕΤΗ: Αυξημένο ποσοστό κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων μεταξύ εμβολιασμένων και μειωμένο αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ μη εμβολιασμένων

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΕΟΔΥ, στις 5/7/2022 το 62.24% των διασωληνωμένων ασθενών ήταν πλήρως εμβολιασμένοι. Παρ’ όλα αυτά στη χώρα μας εξακολουθούμε να αγνοούμε αυτά τα ανησυχητικά δεδομένα και να προωθούμε εμβόλια, τα οποία είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν προστατεύουν ούτε από τη μετάδοση, ούτε από τη νόσο, αλλά από ότι φαίνεται ούτε και από τη διασωλήνωση!

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι πρωτοφανές και σίγουρα δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Παραθέτουμε παρακάτω την περίληψη μίας πρόσφατης προδημοσιευμένης μελέτης, η οποία αναλύει τα κρούσματα, τις νοσηλείες και τους θανάτους κατά τη διάρκεια της παραλλαγής Όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία προέρχονται από επίσημες βάσεις δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι συγγραφείς καταλήγουν στην εξής παρατήρηση: Αυξημένο ποσοστό κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων μεταξύ εμβολιασμένων και μειωμένο αντίστοιχο ποσοστό  μεταξύ μη εμβολιασμένων. Το συμπέρασμα; Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα της τρίτης δόσης του εμβολίου σε πληθυσμό ηλικίας  ≥18 ετών κατά την έξαρση της παραλλαγής Όμικρον.

Μήπως ήρθε η ώρα να παραδεχτούμε ότι η λογική και η επιστήμη έχουν εκτραπεί επικίνδυνα;

Αύξηση περιστατικών, νοσηλειών και θανάτων από τον SARS-CoV2 μεταξύ των εμβολιασμένων ηλικιωμένων πληθυσμών κατά τη διάρκεια της έξαρσης της παραλλαγής Omicron στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περίληψη:

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/BACKGROUND

Παρατηρήθηκαν αυξημένες νοσηλείες και θάνατοι κατά τη διάρκεια της επικράτησης της παραλλαγής Omicron (B.1.1.529) στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά τη μείωση των κρουσμάτων, και οι λόγοι είναι ασαφείς.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης, αναλύσαμε τα αναφερόμενα περιστατικά SARS-CoV2, τις νοσηλείες και τους θανάτους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, αναλύσαμε μεταβλητές που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Αναλύθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε άτομα ηλικίας ≥18 ετών (16 Αυγούστου, 2021 και 27 Μαρτίου, 2022).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από το σύνολο των κρουσμάτων (n=22,072,550), των νοσηλειών (n=848,911) και των θανάτων (n=175,070) λόγω της COVID-19 στο ΗΒ: 51,3% των κρουσμάτων (n=11,315,793), 28,8% των νοσηλειών (n=244,708) και 16,4% των θανάτων (n=28,659) σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του κύματος της παραλλαγής Όμικρον. Κατά τη σύγκριση της περιόδου 28 Φεβρουαρίου-1 Μαΐου, 2022 με τις προηγούμενες 12 εβδομάδες, παρατηρήσαμε μία σημαντική αύξηση στο ποσοστό θνητότητας (case fatality rate, CFR) (0,19% έναντι 0,41%: RR 2.11 [2.06-2.16], p>0.001) και στις πιθανότητες νοσηλείας (1,58% έναντι 3,72%: RR 2.36 [2.34-2.38]; p>0.001) στα άτομα ≥50 ετών, και νοσηλείες (39.3% έναντι 50.3%;RR1.28 [1.27-1.30]; p<0.001) και θάνατοι (67.89% έναντι 80.07%;RR1.18 [1.16-1.20]; p<0.001) παρατηρήθηκαν και μεταξύ των ατόμων ηλικίας ≥75 ετών. Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου για την τρίτη δόση ήταν αρνητική από τις 20 Δεκεμβρίου, 2021, με ένα σημαντικά αυξημένο ποσοστό SARS-CoV2 κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων μεταξύ των εμβολιασμένων και ένα μειωμένο ποσοστό κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων μεταξύ των μη εμβολιασμένων. Οι προϋπάρχουσες παθήσεις (Σημ: συννοσηρότητες) ήταν παρούσες στο 95.6% του συνόλου των COVID-19 θανάτων, ενώ σημειώθηκαν πολλές διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα ανάλογα με την εθνικότητα, το σκορ στέρησης* και το ποσοστό εμβολιασμού, που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις νοσηλείες και τους θανάτους των ομάδων σύγκρισης. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δεν υπάρχει καμία διακριτή αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε πληθυσμό ηλικίας ≥18 ετών, εμβολιασμένου με τρίτη δόση από την έναρξη του κύματος της παραλλαγής Όμικρον. Tα δεδομένα σχετικά με προϋπάρχουσες παθήσεις, εθνικότητα, βαθμολογία στέρησης, και ποσοστό εμβολιασμού που οδηγούν σε διαφοροποιήσεις πρέπει να προσαρμοστούν για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας του εμβολίου όσον αφορά τις νοσηλείες και τους θανάτους. Η αύξηση των κρουσμάτων με σημαντικά αυξημένες νοσηλείες και θανάτους στον ηλικιωμένο πληθυσμό κατά την επικράτηση του στελέχους Όμικρον υπογραμμίζει την ανάγκη πρόληψης των λοιμώξεων στους ηλικιωμένους ανεξάρτητα από την κατάσταση εμβολιασμού τους με ενιαία πρωτόκολλα προσυμπτωματικού ελέγχου και μέτρα προστασίας.

*Deprivation ScoreΜία κατάταξη που χρησιμοποιείται από το ΗΒ για να περιγράψει κυρίως το μέτρο φτώχειας και στέρησης ενός πληθυσμού.

2022.06.28.22276926v1.full(1)