Κατάργηση Δημοκρατίας – Ακύρωση Δικαιοσύνης και παράδοση του νερού στο Υπερταμείο