Ἡ Δ.Ι.Σ. ἔστειλε στὸ Μαξίμου ἐπιστολὴ 180 χριστιανικῶν σωματείων γιὰ ἄνοιγμα τῶν ἐκκλησιῶν

Τὴν ἐπιστολὴ 180 χριστιανικῶν σωματείων ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν χώρα διεβίβασε στὴν Κυβέρνηση ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, ζητῶντας τὸ ἄνοιγμα τῶν ναῶν ἐν ὄψει τῶν Χριστουγέννων καθὼς καὶ νὰ προβλέψει γιὰ τὶς θρησκευτικὲς ἀνάγκες τῶν πολιτῶν.

Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐπιστολὴ “Πῶς νὰ κατανοήσουμε ὅτι ἡ Πολιτεία, ἐνῶ λαμβάνει κάθε ὑγειονομικὸ μέτρο γιὰ τὸν περιορισμὸ τῆς πανδημίας δὲν καταφεύγει σὲ κανένα πνευματικὸ μέσο, ἀσυγκρίτως δραστικότερο καὶ θαυμαστό ; Ἀλήθεια, θὰ ξεπεράσουμε τὴν πανδημία μόνο μὲ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα; Καὶ ὄχι μὰ τὰ πνευματικά, μὲ τὴν καταφυγή μας στὸν Θεό”;

Ἡ ἐπιστολή, ποὺ τὴν ὑπογράφουν 180 χριστιανικὰ σωματεῖα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ζητοῦν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση νὰ τοὺς ἐπιτραπεῖ νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς ναοὺς καὶ νὰ τελέσουν τὰ θρησκευτικά τους καθήκοντα. “ Ἐκεῖνο ποὺ ζητᾶμε εἶναι νὰ μᾶς δοθεῖ ἡ δυνατότητα νὰ καταφεύγουμε στοὺς Ναούς μας ! Νὰ μποροῦμε νὰ ἀνάψουμε ἕνα κερί. Νὰ ἐξομολογηθοῦμε. Νὰ λειτουργηθοῦμε. Νὰ κοινωνήσουμε !”

Παράλληλα τονίζουν ὅτι “Οἱ πιστοὶ ἐκτιμοῦν  τὶς προσπάθειες τῶν ἰατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν καὶ σέβονται καὶ τηροῦν τοὺς νόμους τῆς Πολιτείας. Ἄς σεβαστεῖ καὶ ἡ Πολιτεία τοὺς Ἱεροὺς Ναούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀποτελοῦν ἑστίες διαδόσεως τοῦ ἰοῦ ”