ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυκλοφορεῖ τίς τελευταίες ἡμέρες ἡ φήμη περί δῆθεν θαυμαστῆς ἐμφανίσεως τοῦ Γέροντος Παϊσίου σέ τρεῖς ἁγιορεῖτες μοναχούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγ. Ὄρους καί μάλιστα φέρεται ὁ Γέροντας νά προειδοποίησε αὐτούς γιά ἐπικείμενο πόλεμο, συμβουλεύοντάς τους νά λάβουν μεγάλες προμήθειες. Ἡ φήμη αὐτή φιλοξενήθηκε μάλιστα καί σέ δελτίο εἰδήσεων ἀθηναϊκοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ πανελλαδικῆς ἐμβέλειας. Πρόκειται περί ἀνυπόστατης καί ψευδοῦς φήμης πού διαψεύδεται καί ἀπό ἐπίσημες πηγές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ νέα ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἡ ὁποία καί ἔχει τήν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τό ἔτος πού διανύουμε. Ἔχει μάλιστα ἐκδοθεῖ καί σχετική ἀνακοίνωση στήν ὁποία τονίζεται ὅτι “Οὔτε  ἡ Ἱερά Ἐπιστασία, οὔτε ἡ Ἱερά Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν λάβει γνῶσιν τέτοιου γεγονότος”.

Συμπληρώνοντας νά ἐπισημάνουμε, ὅτι  οἱ προσωπικές μαρτυρίες γιά τόν γέροντα Παΐσιο καί τά θαυμαστά γεγονότα πού σχετίζονται μέ αὐτόν  εἶναι πάντοτε  ἐπώνυμες, πόσον μᾶλλον ὅταν πρόκειται γιά ἕνα θέμα μείζονος ἐνδιαφέροντος.

Ἀνακυκλώνοντας καί διασπείροντας τέτοιες ἀνυπόστατες φῆμες συμβάλλουμε στήν πρόκληση πανικοῦ, στήν κερδοσκοπία καί στήν ἀκύρωση τῶν ἀληθινῶν συμβουλῶν καί προρρήσεων τοῦ Γέροντος Παϊσίου, πού τόσο ἀνάγκη τίς ἔχουμε αὐτές τίς ἡμέρες.

 

ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ