ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΗΜΕΡΙΔΑ – ΘΕΜA: «Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΑΣ, ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ» (10-09-2011)