ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΕΙΚΟΝΑ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ

 

Της Μαρίας Λουπίδου

 

      Σήμερα τὸ πρωὶ σὲ κρατικὸ ραδιόφωνο μία ἐκφωνήτρια εἶπε πὼς «ἀφοῦ ἦρθε ἡ Παναγία στὴν πόλη, δὲν θὰ ὑπάρχει πιὰ ἡ κρίση..» καὶ «τί κρίμα ποὺ δὲν τὴν κρατᾶμε γιὰ πάντα γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε πιὰ προβλήματα». Εἰρωνικὴ διατύπωση ποὺ εἶναι κρυφὴ ἐπιθυμία; Ἡ πραγματικότητα ἔχει ὡς ἑξῆς:                                                                                                                     

      Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας «Ἄξιον Ἐστὶ» ποὺ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες εἰκόνες καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ πολύτιμα κειμήλια τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἦρθε τὸ Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης μὲ πολεμικὸ πλοῖο.

       Προεξάρχοντος τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου, πλήθους ἱερέων ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, διακόνων, στρατιωτικῶν σωμάτων, ἕνα μεγάλο πλῆθος λαοῦ ὑποδέχτηκε τὴν εἰκόνα στὸν Λευκὸ Πύργο. Ἦταν πολὺ μεγάλος ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας ποὺ ἀκολούθησαν τὴν λιτανευτικὴ πομπὴ στοὺς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης μέχρι τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου, πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης. Νέοι, οἰκογένειες, παιδιά, ἡλικιωμένοι, σύλλογοι, σωματεῖα καὶ σχολεῖα, ἀργά, ἥσυχα καὶ μὲ χαρούμενη διάθεση ἐκδήλωσαν τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀγάπη τους στὴν Παναγία.

       Ἦταν πολὺ περισσότεροι ἀπ’ ὅτι στὶς πορεῖες καὶ στὶς διαδηλώσεις ποὺ γίνονται στὴν πόλη αὐτὴ κι ἂς τοὺς «πονοῦν» ὅλους οἱ ἴδιες οἰκονομικές, πολιτικές, πνευματικὲς καὶ λοιπὲς συγκυρίες. Ἡ σύγκριση ὅμως αὐτὴ δὲν ἔχει καμμία σημασία. Συγκρίνει ἀνόμοια πράγματα.

       Τὸ μεγαλυνάριο τῆς Θεοτόκου «Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληθῶς μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον..» ψάλλεται πολλὲς φορὲς τὴν ἡμέρα στὶς ἀκολουθίες ποὺ γίνονται στὸν ναὸ καθημερινά, καὶ αὐτὴ ἡ ἱκεσία ἐκφράζει τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα. Ἡ τιμὴ τῶν ἱερῶν εἰκόνων διαβαίνει στὸ πρωτότυπο, καὶ ἐκεῖνος ποὺ τὴν προσκυνεῖ, ἀσπάζεται τὴν ὑπόσταση τοῦ ἐγγραφομένου σὲ αὐτήν, ἐξηγεῖ ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκουμποῦν ἐκεῖ οἱ πιστοὶ κινδύνους, ἀσθένειες, θλίψεις, αἰτήσεις εὐεργεσιῶν καὶ δωρεῶν ἀλλὰ καὶ εὐχαριστίες.

       Οἱ ἀκολουθίες γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἔχουν ἀποκτήσει ἀκόμη μεγαλύτερη λαμπρότητα.

       Ἡ Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀποφάσισε νὰ στείλει τὴν ἐφέστια εἰκόνα της στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης γιὰ ἐνίσχυση τῶν πιστῶν καὶ γιὰ νὰ λαμπρύνει τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Θὰ παραμείνει μέχρι τὶς 31 Ὀκτωβρίου ἐνῷ ἔρχονται γιὰ νὰ τὴν προσκυνήσουν πιστοὶ ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Ἡ Θεσσαλονίκη ποὺ ἔχει αὐτὴ τὴν τιμή, στέλνει τὸ μήνυμα σὲ ὅλους. 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα