Αργυρώ Τέγουτζικ (ειρηνοδίκης): Η υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων