Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -115-

 

115 

Πο­τέ δέν μα­θα­ί­νει ὁ ἄν­θρω­πος τήν Θε­ϊ­κή δύ­να­μη, ἄν βρί­σκε­ται σέ ἀ­νά­παυ­ση καί ἄ­νε­ση, καί πο­τέ δέν ἔ­δει­ξε ὁ Θε­ός τήν ἐ­νέρ­γειά Του αἰ­σθη­τά, πα­ρά μό­νο σέ τό­πο ἡ­συ­χί­ας καί στήν  ἔ­ρη­μο καί σέ τό­πους πού στε­ροῦν­ται τῶν συ­ναν­τή­σε­ων καί τῆς τα­ρα­χῆς τῆς δι­α­βι­ώ­σε­ως μέ το­ύς ἀν­θρώ­πους. (ΙΘ΄,73). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα