Ο ΠΟΛΙΤΗΣ, ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΜΕΓΑΛΟΨΥΧΑ…

Ὦ ποία ὑποκρισία !!

 Νά λαμβάνεις τά ἠνία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους,νά ἔχεις άνεργία ἀπερίγραπτη, κλειστά τά μισά μαγαζιά, τά καράβια νά πλέουν μέ ξένη σημαία, τά χωράφια ἔρημα ἤ κακοκαλλιεργημένα, πνευματική ζωή ίσοπεδωμένη, παιδεία ἐπικίνδυνη γιά τήν ψυχική καί πνευματική ἰσορροπία τῶν παιδιῶν, ἐθνική κυριαρχία δοσμένη, δημόσια περιουσία δεσμευμένη, ἀνύπαρκτη καί ἀπαγορευμένη οἰκονομική καί έξωτερική πολιτική ἐθνική καί ΕΣΥ ὦ, νά ἔχεις ὡς βασική σου μέριμνα τήν ”ἔκδοση μιᾶς θαυμάσιας κάρτας τοῦ πολίτη, ἠλεκτρονική, πού θά εἶναι χρεωστική γιά φτωχούς καί ἀνέργους” καί ὦ ”αὐτή ἡ σωτήρια κάρτα πού εἶναι ἐξαιρετική ἰδέα (;) καί ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ, θά γενικευθεῖ καί θά ἐφαρμοστεῖ γιά ὅλους τούς πολίτες-21δίς χρωστᾶμε, τί εἶναι τό 1 δίς πού θά στοιχίσει ἡ κάρτα μπροστά στά καλά πού θά φέρει διότι θά φέρει φόρους, τό χρῆμα θά ἀνακυκλωθεῖ, θά ἔχει πολλαπλασιαστικό ἀντίκτυπο στήν οἰκονομική δραστηριότητα, ἀφοῦ καί οἱ Εὐρωπαίοι τήν βρίσκουν ἐκπληκτική ἰδέα καί τήν δέχονται,δέν φέρνουν καμμία ἀντίρρηση”.

 

Στό τέταρτο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς πού ἔστειλε ἡ κυβέρνηση στήν Ε.Ε. πού ἀφορᾶ τήν ἀνθρωπιστική κρίση(;) ἐπιβεβαιώνει ἡ νῦν κυβέρνηση πώς θά ἐκδόσει πρός ἀναμόρφωσιν τῆς δημόσιας διοίκησης καί τοῦ ἀγῶνα κατά τῆς διαφθορᾶς καί τῆς γραφειοκρατίας  τήν κάρτα τοῦ πολίτη.

 

”Τό μητρῶο πολιτῶν ἡ κεντρική βάση δεδομένων μέ τά βασικά στοιχεῖα τοῦ πολίτη” ὁλοκληρώθηκε, καθ’ ὅτι χρόνια ἐργάζονται γιά τόν ἔλεγχο, συγνώμη,γιά τήν διευκόλυνση τοῦ πολίτη οἱ κυβερνῶντες ἡμᾶς ἡ ὁποία ”περιέχει τά πάντα γιά τόν καθένα μας”ἐρήμην μας καί ἐν ἀγνοία μας γιά τά στοιχεῖα πού περιλαμβάνει γιά τό πρόσωπό μας,” ὑπάρχει ἐθνικό δηματολόγιο καί ἐθνικό ληξιαρχεῖο καί ἡ λεγόμενη ΣΥΖΕΥΞΙΣ” (ἐθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης) μέ σῆμα τά 36 (666*) θά τά ἐνώσει σέ ἕνα κεντρικό σημεῖο ἀπ’ ὅπου θά παίρνουν οἱ ὑπηρεσίες τίς πληροφορίες” καί ὁ πολίτης πλέον μπορεῖ νά μήν ἔχει δουλειά καί ἀσφάλιση καί ἑλληνική παιδεία καί ἐθνική κυβέρνηση θά ἔχει ὅμως ”ἀναβάθμιση τῶν ΚΕΠ πού θά γίνουν πλέον πολυδύναμα Κέντρα Πολιτῶν καί Ἐπιχειρήσεων, μέ μιά ἠλεκτρονική κάρτα τοῦ πολίτη πού θά περιέχει τίς ἀναγκαίες πληροφορίες γιά τήν χωρίς προσωπική ἐπαφή συναλλαγή τοῦ πολίτη μέ τήν δημόσια διοίκηση” καί ἔτσι θά ”γλυτώσει ἀπό τά χαρτιά” ὁ ταλαιπωρημένος πολίτης.

 

 

Υ.Γ. ὅτι ἐντός παρενθέσεως εἶναι ἀπό ἀνακοινώσεις τῶν κ. Βαρουφάκη

κ. Τσίπρα καί τοῦ κ. Στρατή Μαραγκοῦ.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Καλλιόπη Ταχτσόγλου

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα