Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης. Ἕνα Ἀρχιτεκτονικό μέ Γεωπολιτικές Προεκτάσεις Μνημεῖο.

Το γραφεῑο Θεσσαλονίκης τῆς Ἐνωμένης Ρωμηοσύνης διοργανώνει διαδικτυακή ομιλία

τό Σάββατο 20 Φεβρουαρίου

στίς 20:30

 στο youtube

https://youtu.be/eF0uFm07bAE

Ἁγία Σοφία Κωνσταντινούπολης.

να Ἀρχιτεκτονικό μέ Γεωπολιτικές Προεκτάσεις Μνημεῖο.

μέ τόν 

 κ. Ἀβραάμ Κωστίδη  

Mπορεῖτε   να ὑποβάλλετε ἐρωτήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο

 https://forms.gle/VS59ubK816BG3NVg8