Ἀπαράδεκτο πρόγραμμα σεξουαλικῆς «διαπαιδαγώγησης» γιά… νήπια!

Πρόσφατα (Ὀκτώβριος 2019), μέ ἀφορμή τή βράβευση τοῦ προγράμματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης «Παίζω μέ τό Φρίξο καί μαθαίνω γιά τό σῶμα μου καί τίς διαπροσωπικές σχέσεις»,1 ἀπό διεθνή Ὀργανισμό2, ἦρθε στήν ἐπιφάνεια ἡ προσπάθεια «διαφώτισης» τῶν νηπίων γιά τό σοβαρό θέμα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης.

Τό θέμα εἶναι πολύπλευρο καί εἶναι ἀδύνατο νά καλυφθεῖ στό παρόν ἄρθρο. Στόχος μας εἶναι νά προβληματίσουμε καί νά προκαλέσουμε γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς καί γενικά ὅποιον νοιάζεται γιά τά νέα παιδιά, νά σκεφθεῖ καί νά πράξει ἀνάλογα.

Τό νά ἐπιθυμοῦν κάποιοι νά «ἐπιβάλλουν» τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σέ παιδιά καί μάλιστα στήν εὐαίσθητη ἡλικία τῶν 5, 6, 7 ἐτῶν, παρακάμπτοντας3 οὐσιαστικά τούς φυσικούς, ἀλλά καί νομικά ὑπευθύνους γιά τή διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν, τούς γονεῖς, εἶναι ἀπαράδεκτο. Πολύ περισσότερο δέ, ὅταν πρόκειται γιά τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση παιδιῶν προσχολικῆς καί πρώιμης σχολικῆς ἡλικίας. Λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι τέτοιου εἴδους προγράμματα θεωροῦν τόν τρόπο διαπαιδαγώγησης τῶν γονέων ἐκ τῶν προτέρων ἀνεπαρκή!

Εἶναι βασικό νά σημειώσουμε ὅτι εἶναι τουλάχιστον ἀντιπαιδαγωγικό, ἡ σεξουαλική «ἀγωγή», ὅπως αὐτή προωθεῖται, νά γίνεται σέ αὐτές τίς τόσο εὐαίσθητες ἡλικίες ὁριζόντια καί ἰσοπεδωτικά. Τό κάθε παιδάκι ἔχει τή δική του ἰδιοσυγκρασία, τό δικό του χαρακτήρα καί τό δικό του βαθμό ὡριμότητας, ἀλλά καί τά δικά του ἐνδιαφέροντα. Πῶς εἶναι λοιπόν δυνατόν, νά φορτώνουμε τά ἀθῶα παιδάκια μέ γνώσεις, πού σέ αὐτήν τήν ἡλικία δέν τίς χρειάζονται, καί νά ἔρχονται «ἀκατάλληλοι» ἄνθρωποι (οὔτε κἄν εἰδικοί-παιδοψυχολόγοι) νά «ἀπαντοῦν» σέ ἐρωτήματα πού στήν πλειοψηφία τους τά νήπια ἤ τά πρωτάκια δέν ἔχουν κἄν σκεφτεῖ;

Ὁ μακαριστός π. Κων/νος Στρατηγόπουλος ὅταν εἶχε τεθεῖ ξανά τό θέμα εἰσαγωγῆς τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στά Δημοτικά σχολεῖα, εἶχε ἐκφράσει τήν ἔντονη διαφωνία του καί, μάλιστα, εἶχε ἀναρωτηθεῖ:

«Ποιός θά τά διδάξει (τά παιδιά) σεξουαλική ἀγωγή; Συγγνώμη, ὅταν μπαίνει ὁ φυσικός στήν τάξη, ἔχει σπουδάσει φυσική. Ὁ χημικός, χημεία. Ποιός σπούδασε σέξ καί εἶναι εἰδικός; Ποῦ ἔγινε εἰδικός;… Καί ποιός καθηγητής (σ.σ.: νηπιαγωγός ἤ δάσκαλος) θά τή διδάξει αὐτή τήν εἰδικότητα; Ποιός θά τή διδάξει; Εἶναι παράλογο, γιατί ὁ καθένας θά κατεβάζει, συγγνώμη, τά δικά του σεξουαλικά βίτσια στά παιδιά μας… Ἀπό ποιόν διδάσκαλο; Θά ξέρει

χριστιανικά τίποτε ἤ θά λέει ὅ,τι θέλει. Θά λέει στά παιδιά μας, ἄν δέν κάνεις σέξ θά γίνεις ἄρρωστος. Τά γνωστά δηλαδή».4

Εἶναι ἀπερίσκεπτο, ἀλλά καί πολύ ἐπικίνδυνο νά ἐπιτρέπουμε σέ ὁποιονδήποτε, εἴτε αὐτός λέγεται παιδαγωγός εἴτε συγγενής5 εἴτε τηλεόραση, διαδίκτυο κλπ., νά πονηρεύει τά παιδιά μας, καί μετά νά προσπαθοῦμε νά τούς διδάξουμε τό ἦθος, τίς ἀξίες, τίς ἀρετές, τήν πνευματική ζωή. Τότε ἡ πνευματική βλάβη, ἴσως καί ἡ ἠθική, θά ἔχει ἤδη γίνει, καί μάλιστα κάποιες φορές ἀνεπανόρθωτα.6

Ἐπειδή οἱ ὑπέρμαχοι προγραμμάτων ἀναλόγου χαρακτήρα λοιδωροῦν κατ’ ἐξακολούθηση τόν ἐκκλησιαστικό χῶρο καί τόν χαρακτηρίζουν «ὀπισθοδρομικό», θά θέλαμε νά γίνει κατανοητό ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἀντιτίθεται ἄκριτα σέ κάθε νεωτερισμό. Προσλαμβάνει, ὅμως, τόν ἄνθρωπο ὡς «ὅλον», ὡς ἀθάνατη ψυχή μέ σῶμα τίμιο πού τήν περιβάλλει. Δέν διαχωρίζει τίς λειτουργίες τοῦ σώματος, δέν τίς αὐτονομεῖ. Καί ὡς ἐκ τούτου, δέν ἐξετάζει τή σεξουαλικότητα τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀνεξάρτητη ἀπό τήν ψυχική του κατάσταση, ἀλλά τήν ἀντιμετωπίζει ὡς ἀπόρροια τῆς ἀγάπης τοῦ ἀνδρογύνου. Δέν τήν ὑποτιμᾶ τοποθετώντας τη στό ἐπίπεδο τῶν βιολογικῶν ἀναγκῶν.7

Τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό,8 γι’ αὐτό ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ὡς μέλος τῶν «Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Ἀθηνῶν»9, συμμετέχοντας στήν ἀντίδρασή τους, καλεῖ, τούς γονεῖς, τούς Συλλόγους Γονέων καί τούς Ἐκπαιδευτικούς, ἐάν τεθεῖ στή σχολική μονάδα τους θέμα ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ Προγράμματος (ἤ ἄλλου παρόμοιου) σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν νηπίων ἤ τῶν παιδιῶν τοῦ δημοτικοῦ, νά μήν τό ἀποδεχθοῦν καί νά ἀντιδράσουν μέ ὁποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, προκειμένου νά περιφρουρήσουν τήν ψυχική καί πνευματική ὑγεία τῶν ἀθώων παιδιῶν τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στό πλαίσιο τῆς διδασκαλίας τοῦ προγράμματος «Φρίξος», σέ Νηπιαγωγεῖο τῆς Κρήτης, τά νήπια ζωγράφισαν ἕνα κορίτσι κι ἕνα ἀγόρι, καί σημείωσαν πάνω τους τά διάφορα μέλη καί ὄργανα (πχ. μύτη, στόμα, χέρια, καρδιά κλπ.). Μέσα σέ αὐτά ζωγράφισαν καί τά ἀντίστοιχα γεννητικά ὄργανα γράφοντας δίπλα τήν ἐπιστημονική ὀνομασία τους! Στό τέλος, ζωγράφισαν ἐσώρουχα καί τά κόλλησαν ἀπό πάνω. Σεβόμενοι τούς ἀναγνῶστες μας, δέν δημοσιεύσαμε τά «γυμνά» ζωγραφισμένα ὄργανα, ἀλλά τά καλυμμένα.

Καί ἀναρωτιώμαστε: Ποιός γονέας θά ἔδειχνε στό 5χρονο παιδί του γυμνά γεννητικά ὄργανα (ἔστω σέ σκίτσο), πόσο μᾶλλον νά τό προτρέψει νά τά

ζωγραφίσει; Κι ὅμως, αὐτή τή δραστηριότητα τήν μαθαίνουν τά νήπια (τό ἐπαναλαμβάνουμε, τά νήπια) ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς, στό πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ προγράμματος, «παίζοντας μέ τό Φρίξο»! (Περισσότερα γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, βλ. https://blogs.sch.gr/11niprethymn/2016/02/07/προγραμμα-σεξουαλικησ-αγωγησ-παιζω-μ/#prettyPhoto).

Μάλιστα, τό ἐγχειρίδιο τοῦ προγράμματος «Παίζω μέ τό Φρίξο…», στό σημεῖο ὅπου πρέπει τά παιδιά νά ζωγραφίσουν τά γεννητικά ὄργανα πάνω στίς «κοῦκλες» (ἀγόρι καί κορίτσι), ἀναφέρει: «Ἐάν τά παιδιά ντρέπονται να ζωγραφίσουν τά γεννητικά ὄργανα, τό κάνει ἡ δασκάλα. Μπορεῖ νά δείξει καί τήν παρακάτω εἰκόνα» (σ.σ. παραθέτουν τά γεννητικά ὄργανα τοῦ ἄντρα καί τῆς γυναίκας σέ σκίτσο), καί συνεχίζει: «Γιά νά δοῦμε, ὁ Φρίξος μᾶς ἔχει στείλει μιά ζωγραφιά μέ τά γεννητικά ὄργανα. Θά τή χρησιμοποιήσουμε γιά νά ζωγραφίσουμε τά γεννητικά ὄργανα στίς κοῦκλες μας. Ἡ δασκάλα μπορεῖ νά ἔχει κόψει τίς ἀντίστοιχες φωτογραφίες καί νά τίς κολλήσει στό κατάλληλο σημεῖο»! («Παίζω μέ τό Φρίξο…», σελ. 25–26).

Πόσο, στ’ ἀλήθεια, σωστή παιδιαγωγικά εἶναι αὐτή ἡ ὁδηγία; Σώνει καί καλά νά «βιάσουμε» τήν προσωπικότητα τῶν παιδιῶν, νά τήν «ἰσοπεδώσουμε», παραβλέποντας τήν ἀθωότητα καί τήν ἔλλειψη πονηρίας πού διακρίνει τά παιδιά αὐτῆς, τουλάχιστον, τῆς ἡλικίας, νά τά πονηρέψουμε, νά τά μεγαλώσουμε πρίν τήν ὥρα τους…!

Μιά μητέρα μᾶς ἐμπιστεύσθηκε ὅτι, ὅταν πρίν λίγα χρόνια εἶχε γίνει μιά τέτοια ἐνημέρωση στό νηπιαγωγεῖο τοῦ παιδιοῦ της, ὑπῆρξε ἀλλαγή στή συμπεριφορά του. Δέν τήν ἄφηνε νά τό κάνει μπάνιο, γιατί δέν ἤθελε νά τό δεῖ ἡ μητέρα του γυμνό, ἐνῶ πρίν δέν εἶχε τέτοιο θέμα.

Ἄς ἀφήσουμε, ἀγαπητές κυρίες τοῦ προγράμματος, τά παιδιά νά παραμείνουν παιδιά, ὅσο μποροῦν…! Ἔχουν ὅλη τή ζωή μπροστά τους, γιά νά ζήσουν ὡς ἐνήλικες.

Εἴδαμε καί τά ἀποτελέσματα πού εἶχε ἡ εἰσαγωγή, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα ἄλλων Χωρῶν. Δεῖτε ἐνδεικτικά, τί δήλωσε ὁ Σουηδός Καθηγητής τῆς Κοινωνιολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Οὐψάλα Ἰωακείμ Ἰσραέλ, πού πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἦταν παλαιότερα ὑπέρμαχος τοῦ θεσμοῦ: «Στίς Χῶρες πού εἰσήγαγαν τό σέξ στά σχολεῖα, ὅπως ἀπέδειξαν οἱ στατιστικές, αὐξήθηκε καταπληκτικά ὁ ἀριθμός τῶν 12χρονων καί 14χρονων πού ἔμειναν ἔγκυες».10

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ–ΣΧΟΛΙΑ

1. https://frixos.weebly.com/ (ἐνῶ τό ὑλικό τοῦ προγράμματος ἦταν ἀνεβασμένο στήν ἱστοσελίδα του, ἀπ’ ὅπου τό τυπώσαμε καί ἀντλείσαμε πληροφορίες, ξαφνικά κατέβηκε μέ τή σημείωση ὅτι ἐτοιμάζεται ἡ ἔντυπη ἐκδοσή του).

2. Πρόκειται γιά τόν Ὀργανισμό: «Παγκόσμια Ἕνωση Σεξουαλικῆς Ὑγείας» («World Association For Sexual Health» – WAS), ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει τήν ἀντισύλληψη, τίς ἐκτρώσεις, τήν ὁμοφυλοφιλία κλπ. Χαρακτηριστικό εἶναι, ὅτι χρυσός χορηγός της (gold sponsor, βλ. www.was2019.org/sponsors/) εἶναι ἡ περιβόητη «International Planned Parenthood Federation» (IPPF), γνωστή γιά τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐκτρώσεις πού πραγματοποιεῖ ἐτησίως. Ἡ ἀμερικάνικη ἐκδοχή της [«Planned Parenthood» (PP), βλ. www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/planned-parenthood], ἔχει κατηγορηθεῖ γιά ἐμπόριο ὀργάνων καί ἱστῶν ἐκτρωμένων βρεφῶν. Μάλιστα πέρυσι δημοσιεύθηκαν κρυφά βίντεο, πού δείχνουν στελέχη της νά βοηθοῦν διακινητές παιδιῶν, κάνοντας ἀμβλώσεις στά ἀνήλικα θύματά τους. Ἡ ΡΡ καλύπτει πολλά χρόνια τή σεξουαλική κακοποίηση καί ἐκμετάλλευση παιδιῶν.

Στό πρόσφατο – 24ο Συνέδριο τοῦ Παγκόσμιου αὐτοῦ Ὀργανισμοῦ γιά τή Σεξουαλική Ὑγεία (WAS), πού πραγματοποιήθηκε στό Μεξικό ἀπό 12–15 Ὀκτωβρίου 2019, τό κεντρικό σύνθημα ἦταν: «Σεξουαλική Ἀγωγή γιά ὅλους: Γέφυρα γιά τή Σεξουαλική Ὑγεία». Δεῖτε τί ἀκριβῶς ἐννοοῦν μέ αὐτό τό σύνθημα: «Ἡ γέφυρα βοηθᾶ νά περάσουμε ποτάμια, ὠκεανούς, ἐμπόδια πού εἶναι γεμάτα μέ μύθους, βία, σεξισμό, μάτσο-ἀνδρισμό, ὁμοφοβία, τρανσφοβία, ἀνεπιθύμητες ἐγκυμοσύνες, δυσκολίες πρόσβασης σέ ἀσφαλεῖς καί νόμιμες ἀμβλώσεις…». (Βλ. https://rethemnos.gr/draseis-sto-rethymno-gia-tin-pagkosmia/). Σέ αὐτό τό Συνέδριο βραβεύθηκε τό ἑλληνικό πρόγραμμα. Καί οἱ συντελεστές τοῦ «Φρίξου» καί κάποιοι τοπικοί παράγοντες τοῦ Ρεθύμνου κι ὄχι μόνο, ἐπαίρονται γι’ αὐτό τό βραβεῖο. Κρίμα!

3. Ὅσο αὐτό τό πρόγραμμα (ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο παρόμοιο) εἶναι πιλοτικό καί μή ὑποχρεωτικό, ὑπάρχει κάποια ἐνημέρωση τῶν γονέων ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς, ὄχι ὅμως ἀπό εἰδικούς παιδοψυχολόγους, καί οἱ γονεῖς μποροῦν νά ἀρνηθοῦν νά διδαχθεῖ στά παιδιά τους. Ἐάν, ὅμως, ἐπιβληθεῖ ὑποχρεωτικά στά Νηπιαγωγεῖα καί στά Δημοτικά (ὅπως, δυστυχῶς, ἀκούγεται ὅτι θά γίνει), τότε θά εἶναι πολύ δύσκολο γιά τούς γονεῖς νά ἀρνηθοῦν τή συμμετοχή τῶν παιδιῶν τους. Ἡ μόνη λύση πού θά ὑπάρξει τότε, θά εἶναι ἡ προσφυγή τῶν διαφωνούντων γονέων στή δικαιοσύνη (ἤδη στήν Κρήτη ἕνας γονέας ἐπικαλούμενος τή βλάβη πού ὑπέστη τό παιδί του ἀπό τό συγκεκριμένο πρόγραμμα, πού διδάχθηκε στό Νηπιαγωγεῖο του, κατέθεσε μήνυση ἐναντίον τῶν ἐκπαιδευτικῶν). Γι’ αὐτό πρέπει ὅλοι νά ἀντιδράσουμε, πρίν φτάσουμε σέ αὐτό τό σημεῖο.

4. Ἀπόσμασμα ἀπό ὁμιλία τοῦ π. Κων/νου Στρατηγόπουλου, 20. 2. 2009, βλ. www.floga.gr/08/05/08050004.asp

5. Εἶναι, δυστυχῶς, διαπιστευμένο ὅτι τό μεγαλύτερο ποσοστό (70–90%) παιδικῆς σεξουαλικῆς κακοποίησης γίνεται ἀπό πρόσωπα τοῦ κοντινοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ παιδιοῦ (συγγενεῖς, φίλους κλπ.), καθώς καί ἀπό ἄτομα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἤ ἀθλητικοῦ περιβάλλοντός του. Και αὐτό πρέπει νά προβληματίζει τούς γονεῖς πού ἐμπιστεύονται σέ ἐκπαιδευτικούς καί μάλιστα μή εἰδικούς (ἕνα ἤ δύο σεμινάρια δέν σέ κάνουν εἰδικό), τήν «σεξουαλική» ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους.

Χρειάζεται, λοιπόν, ἀνύστακτη προσοχή, ἀπό τούς γονεῖς, ἀλλά καί ὑπεύθυνη ἐνημέρωση, ὥστε νά διακρίνουν ἔγκαιρα τυχόν ὕποπτα σημάδια, τόσο στή συμπεριφορά τοῦ παιδιοῦ τους, ὅσο καί στό περιβάλλον τους. Βασικό, ἐπίσης, εἶναι νά μήν ἐμπιστεύονται εὔκολα σέ ἄλλους τά παιδιά τους.

6. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος συμβούλευε τούς γονεῖς: «Πρῶτα–πρῶτα τά παιδιά ἀντιγράφουν ἐμᾶς καί μάλιστα ἀπό μωρά. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα θά πρέπει νά ἐνεργοῦμε ἐπάνω τους ὅπως στά ρολόγια. Ὅσο παίρνει τό ἐλατήριό τους, τά κουρδίζουμε γρήγορα. Μετά σιγά σιγά, προσέχοντας νά μή σπάσουμε τό ἐλατήριό τους μέ τό ζόρισμα…

»Ὅταν κάτι δέν πάει καλά, πάντα κάτι φταίει. Μήπως φταίει τό παράδειγμά μας; Μήπως φταῖνε τίποτε κακά θεάματα, τίποτε ἄσχημες πράξεις, ἄσχημα λόγια μέσα στό σπίτι; Πάντως τήν εὐσέβεια τή δίνουμε στά παιδιά μέ τό γάλα καί ὄχι μέ τήν ξηρά τροφή. Ποτέ μέ πίεση καί προσταγή. Καί προπαντῶς μέ τό παράδειγμά μας». (Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, «Ὑπαίθριο Ἀρχονταρίκι», βλ. www.imkifissias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=329:o-dyskolies-t-s-gog-s-t-n-paidi-n-e-x-t-n-goneoncatid=610 &Itemid=1238).

Ὁμοίως, ὁ σύγχρονος Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε: «Ἐκεῖνο πού σώζει καί φτιάχνει καλά παιδιά εἶναι ἡ ζωή τῶν γονέων μέσα στό σπίτι. Οἱ γονεῖς πρέπει νά δοθοῦνε στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά γίνουν ἅγιοι κοντά στά παιδιά μέ τήν πραότητά τους, τήν ὑπομονή τους, τήν ἀγάπη τους. Νά βάζουνε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, ἐνθουσιασμό κι ἀγάπη στά παιδιά. Καί ἡ χαρά πού θά τούς ἔλθει, ἡ ἁγιοσύνη πού θά τούς ἔχει ἐπισκεφθεῖ, θά ἐξακοντίσει στά παιδιά τήν χάρη…». (Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, «Βίος καί Λόγοι», ἐκδ. Ἱ. Μονῆς Χρυσοπηγῆς, σελ. 416–417).

7. «Ἡ ἐγκράτεια ἀπό τά σαρκικά πάθη εἶναι ἡ φυσική κατάσταση, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ πτώση στίς σαρκικές ἁμαρτίες εἶναι στήν πραγματικότητα κάτι τό ἀφύσικο. Σήμερα ὅμως ἔχει τόσο πολύ παραπλανηθῆ ὁ κόσμος, ὥστε θεωρεῖ τό φῶς σάν σκότος καί τό σκότος σάν φῶς. Χαρακτηρίζει τούς ἐγκρατεῖς καί σώφρονες “καθυστερημένους” καί “ὀπισθοδρομικούς”, ἐνῶ αὐτούς, πού κυλιόνται στό βοῦρκο τῶν σαρκικῶν ἡδονῶν, τούς θεωρεῖ… προοδευτικούς! Τούς θαυμάζει καί τούς ἐκθειάζει! Ἦλθε ἡ ἐποχή, πού ἀναφέρει ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὅτι θά βλέπουν αὐτοί, πού εἶναι ἄφρονες, ἐκείνους, πού σωφρονοῦν, καί θά τούς θεωροῦν σάν παρά-φρονες, μή μπορώντας νά διακρίνουν ὅτι στήν πραγματικότητα παράφρονες εἶναι οἱ ἴδιοι!» (Γέροντος Γερμανοῦ Σταυροβουνιώτου, «Περί σωφροσύνης καί ἁ-γνότητος», βλ. www.impantokratoros.gr/geron-germanos-sofrosynh-agnothta.el.aspx).

8. Διαβάστε (καί φρίξτε) ποιοί εἶναι, βάσῃ τοῦ «Διεθνοῦς Ὁδηγοῦ γιά τή Σεξουαλική Ἀγωγή» τῆς UNESCO (!), οἱ «παιδαγωγικοί στόχοι», γιά τίς ἡλικίες ἀπό 5 ἕως 8 ἐτῶν(!), στήν ἑνότητα: «Σεξουαλική συμπεριφορά», καί εἰδικότερα στήν ὑποενότητα: «Τό βιολογικό φῦλο, ἡ σεξουαλικότητα καί ὁ σεξουαλικός κύκλος τῆς ζωῆς»:

«● Τά περισσότερα παιδιά ἐκφράζουν περιέργεια γιά τά μέρη τοῦ σώματος ● Εἶναι φυσιολογικό νά ἐξερευνοῦμε καί νά ἀγγίζουμε μέρη τοῦ σώματός μας ● Τό ἄγγιγμα τοῦ σώματος μπορεῖ νά δημιουργήσει αἴσθημα ἀπόλαυσης ● Αὐνανισμός (αὐτοϊκανοποίηση) ὀνομάζεται ἡ πράξη ὅπου ἀγγίζουμε καί τρίβουμε τά γεννητικά μας ὄργανα ● Μερικοί ἄνθρωποι αὐνανίζονται, ἄλλοι ὄχι ● Ἡ αὐτοϊκανοποίηση δέν εἶναι ἐπιβλαβής, ἀλλά εἶναι ἰδιωτική ὑπόθεση». (Μαργαρίτας Γερούκη, «Ἡ Σεξουαλική Ἀγωγή στό Σχολεῖο. Θεωρία καί πράξη – Οἱ ἀπόψεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν», Ἀθήνα 2011, σελ. 234).

Ἡ κα Γερούκη εἶναι ἡ βασική συντάκτρια καί συντονίστρια τοῦ προγράμματος «Φρίξος». Μάλιστα, τό ἀνωτέρω βιβλίο της προτείνεται, ὡς «ὑποστηρικτικό ὑλικό», στήν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τοῦ προγράμματος,. Σέ αὐτό παρατίθενται οἱ ἑνότητες τοῦ ἐν λόγῳ «Ὁδηγοῦ» τῆς UNESCO, πού ἀφοροῦν τίς μαθήτριες καί μαθητές τῆς πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης, μέ τήν ἑξῆς ἀναφορά τῆς συγγραφέως: «Στόχος εἶναι νά παρουσιαστεῖ στό ἑλληνικό κοινό ἕνα ἀξιόπιστο πλαίσιο γιά τή δημιουργία καί ἐφαρμογή δραστηριοτήτων σεξουαλικῆς ἀγωγῆς»! (ὅ. ἀ. σελ. 215). Ἐνῶ σέ κάποιο ἄλλο σημεῖο τοῦ βιβλίου της, περιγράφοντας τόν ὅρο παιδική σεξουαλικότητα, γράφει: «Αὐτό πού ὀνομάζουμε παιδική σεξουαλικότητα ἔχει περισσότερο νά κάνει μέ τήν αὐθόρμητη ἀνάγκη τοῦ παιδιοῦ καταρχάς νά ἐξερευνήσει τό σῶμα καί τίς αἰσθήσεις του καί νά ἀναζητήσει μέσῳ αὐτῆς τῆς ἐξερεύνησης πηγές ἀπόλαυσης, τόσο σέ αἰσθησιακό ὅσο καί σέ συναισθηματικό ἐπίπεδο» (ὅ.π., σελ. 30). Τά σχόλια δικά σας…!

9. Τήν ἀνακοίνωση τῶν «Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Σωματείων Ἀθηνῶν» μπορεῖτε νά τή διαβάσετε στό διαδίκτυο: www.tideon.org/paideia/172-2017-02-04-17-07-23/14970-deltio-typou-gia-to-elliniko-ekpaideftiko-programma-seksoualikis-agogis-gia-tin-prosxoliki-kai-tin-proti-paidiki-ilikia-friksos.

Ἐπίσης, σᾶς συστήνουμε νά δεῖτε κι ἕνα ἀναλυτικότερο ἀξιόλογο κείμενο, πού δημοσιεύθηκε στήν ἱστοσελίδα «Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» («Mum, Dad & Kids»): https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/frikson-ilie-stenaksate-goneis-aparadekto-programma-seksoualikis-diapaidagogisis-gia-nipia

10. Ἔγγραφο τῆς «Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ἑλλάδος» (25. 5. 2009), στόν τότε Ὑπουργό Παιδείας, γιά τήν σχεδιαζόμενη εἰσαγωγή μαθήματος σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στό Δημοτικό Σχολεῖο, βλ. www.aspe.gr/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=684&itemid=99999999

———————————————————

Τό ἄρθρο δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» (ἀρ. τ. 164/Δεκέμβριος 2019, σελ. 7–9, βλ. http://pefip.gr/wp-content/uploads/2019/11/No-164-web.pdf ). Ἐδῶ ἀναδημοσιεύεται μέ λίγες προσθῆκες