Τὸ φετινὸ δῶρο τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς σὲ ὅλα τὰ μόνιμα στελέχη καὶ τοὺς στρατιῶτες τῆς Κύπρου…

Κάποιες τέτοιες εἰδήσεις μας κάνουν νὰ αἰσθανόμαστε πὼς δὲν ἔχουν τελειώσει ὅλα σὲ αὐτὸν τὸν τόπο ποὺ λέγεται Ἑλλάδα (καὶ παραμένει Ὀρθόδοξη…)

Φέτος ἡ Ἐθνικὴ Φρουρὰ ἀντὶ ἡμερολογίου ἔδωσε ὡς δῶρο σὲ ὅλα τὰ μόνιμα στελέχη καὶ τοὺς στρατιῶτες μιὰ Καινὴ Διαθήκη.
Τὴν συγκεκριμένη μου ἔφερε ἕνας ἀξιωματικὸς τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς.
Μπράβο στὴν Ἐθνικὴ Φρουρὰ καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν αὐτὴν τὴν ἰδέα…

ΠΗΓΗ