Τὸ γράμμα ἑνὸς πολυτέκνου πατέρα στὴν δασκάλα τῆς κόρης του

«Κυρία ……… , χαίρετε!

Στὸν φάκελο ποὺ σᾶς δίδω ὑπάρχουν κάποια φυλλάδια γιὰ ἐνημέρωσι γύρω ἀπὸ τὰ Θρησκευτικά, ἀλλὰ καὶ γενικῶς γιὰ τὴν παρεχομένη Παιδεία σήμερα. (σ.σ. τὸ ἕνα φυλλάδιο περιεῑχε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ἀπόφασι τοῦ ΣτΕ κατὰ τῶν Θρησκευτικῶν, καὶ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ κώδικα, ποὺ συνιστοῦν συμμόρφωσι στὶς ἀποφάσεις τῶν Δικαστηρίων καὶ ἀνυπακοὴ ἢ τοὐλάχιστον ἀντίδρασι σὲ παράνομες διαταγὲς καὶ ἀποφάσεις ).

Ὡς μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συλλόγου Γονέων καὶ Κηδεμόνων σᾶς ἐνημερώνω ὅτι στὴν Γενική μας Συνέλευσι, ἀπεφασίσαμε νὰ ζητήσουμε ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς δασκάλους τῶν παιδιῶν μας νὰ διδάσκετε μόνον ὅ,τι εἶναι ὀρθόδοξο ἀπὸ τὰ βιβλία (σὰν μιὰ πρώτη ἀντίδρασι).

Σᾶς παρακαλῶ, δεχθῆτε τὴν ταπεινή μου πρότασι, ποὺ πηγάζει πιστεύω ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῶν γονέων τοῦ σχολείου μας: Θὰ μπορούσατε νὰ διδάσκετε ἀπὸ φυλλάδια (ἢ ἀπευθείας) ἀπὸ τὸ βιβλίο ποῦ σᾶς ἀποστέλλω (σ.σ. τῆς ἔδωσα ἕνα βιβλίο θρησκευτικῶν τῆς γ΄ δημοτικοῦ, τοῦ 1981) ἢ ἄλλα παρόμοια. Τὸ ἀποσταλλὲν ἐνδεχομένως ἔχει κάποιες μικρὲς ἀστοχίες, ἀλλὰ εἶναι ἄκρως καλύτερο ἀπὸ τὸ πολυθρησκειακὸ-ἀντισυνταγματικὸ σημερινό.

Συγχωρέστε μου τὸ θάρρος νὰ φαίνεται ὅτι ἐπεμβαίνω στὸ ἔργο σας, ἀλλὰ πιστεύω ὅτι καὶ ἐσεῖς ὡς Ὀρθόδοξη, Ἑλληνίδα καὶ μάνα κατανοεῖτε τὴν ἀγωνία μας. Μὲ ἐν Χριστῷ ἀγάπη, Ἀ……»

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα