ΡΩΜΙΟΙ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ‏

Ρωμιοί στον Λίβανο

Προσέξτε και τα λόγια του Ιερέα

Πατήστε στο cc για να δείτε Ελληνικούς υπότιτλους.