π. Επιφάνιος Οικονόμου: Μας έχουν επιβάλλει να κοιτάμε το χώμα. Μας έχουν τρομοκρατήσει με την απειλή του θανάτου. Απαιτούμε ανοιχτές τις εκκλησιές μας!