Περί της μη δικαιοδοσίας των πολιτικών να επεμβαίνουν στα εκκλησιαστικά ζητήματα

ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΛΟΓΟΣ Β΄ 11-12-13

            Δεν ανήκει στους βασιλείς να νομοθετούν για την Εκκλησία. Γιατί πρόσεχε τι λέει ο θείος απόστολος· «και άλλους τοποθέτησε ο Θεός στην Εκκλησία πρώτα αποστόλους, δεύτερον προφήτες, τρίτον ποιμένες και διδασκάλους, για τον καταρτισμό των μελών της Εκκλησίας», και δεν είπε βασιλείς· και πάλι· «να υπακούετε στους προϊσταμένους σας και να τους ακολουθείτε· γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, επειδή θα δώσουν λόγο». Και πάλι· «να θυμάστε τους προϊσταμένους σας, που σας κήρυξαν το λόγο του Θεού, και προσέχοντας τη διαγωγή τους να ακολουθείτε το παράδειγμα της πίστεώς τους».

            Δεν μας κήρυξαν το λόγο βασιλείς, αλλά απόστολοι και προφήτες και ποιμένες και διδάσκαλοι. Ο Θεός δίνοντας εντολή στο Δαβίδ να του κτίσει ναό του είπε· «δε θα μου κτίσεις εσύ το ναό, γιατί είσαι άνδρας γεμάτος αίματα». «Να αποδίδετε σε όλους τις οφειλές» φωνάζει ο απόστολος Παύλος, «σ’ εκείνον που οφείλετε τιμή, την τιμή, σ’ εκείνον που οφείλετε σεβασμό, τον σεβασμό, σ’ εκείνον που οφείλετε φόρο, τον φόρο, σ’ εκείνον που οφείλετε δασμό, τον δασμό». Έργο των βασιλέων είναι η πολιτική τάξη, ενώ ή εκκλησιαστική κατάσταση είναι έργο των ποιμένων και των διδασκάλων.

            Ο Κύριος, όταν τον πλησίασαν οι Γραμματείς και Φαρισαίοι για να τον πειράξουν με σκοπό να τον παγιδέψουν με λόγια, και τον ρώτησαν αν «επιτρέπεται να δίνουν φόρο στον Καίσαρα» τους απάντησε· «φέρτε μου ένα νόμισμα». Και όταν του το έφεραν, είπε· «τίνος την εικόνα έχει το νόμισμα;»· και όταν του είπαν, «του Καίσαρα», τους λέει· «δώστε στον Καίσαρα ό,τι ανήκει στον Καίσαρα, και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό»[1]. Πειθαρχούμε σε σένα, βασιλιά, στα πράγματα της ζωής, στους φόρους, στους δασμούς, στις δοσοληψίες, σ’ όλα εκείνα τα ζητήματά μας που βρίσκονται στη δικαιοδοσία σου· στην εκκλησιαστική κατάσταση όμως έχουμε τους ποιμένες, που μας κήρυξαν το λόγο και διατύπωσαν την εκκλησιαστική νομοθεσία. Δεν μετακινούμε όρια αιώνια[2], που έθεσαν οι πατέρες μας, αλλά κρατάμε τις παραδόσεις, όπως τις παραλάβαμε· γιατί, αν αρχίσουμε να γκρεμίζουμε λίγο λίγο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, σιγά σιγά θα γκρεμισθούν τα πάντα.

[1] Ματθ. 22,17-21.

[2] Παρμ. 22,28.