Παράκληση στον Άγιο Χαράλαμπο για την προστασία από λοιμικές νόσους

 
Πρόσφατα, από το Άγιον Όρος πληροφορηθήκαμε ότι, ο Άγιος Χαράλαμπος είχε προστατέψει το Όρος από την επιδημία πανώλης. Για το λόγο αυτό είχε συντάξει ειδική παράκληση στον Άγιο, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σημειώνοντας “Εις τον Άγιον Χαραλάμπη εφιλοπόνησεν η εμή αδυναμία δύω Κανόνας παρακλητικούς, τον ένα, περί μόνης της πανώλης διαλαμβάνοντα….” (Συναξαριστής, τόμος Β΄, σελ 219, έκδοση Δόμος, 2005).
 
Αυτόν τον παρακλητικόν Κανόνα, που είναι σαν να γράφτηκε για την σημερινή κατάσταση, όπως τον επιμελήθηκαν στο Κουτλουμουσιανό Κελλί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου,σε 3 τρεις μορφές Α) pdf,  Β) για εκτύπωση και Γ) για το κινητό, σας επισυνάπτουμε, με την ευχή να διαβασθεί, για να λυπηθεί ο Θεός στον κόσμο Του δια πρεσβειών του Αγίου.
 
 
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα