Ομολογιακό μήνυμα του Ιερομονάχου π. Ευφρόσυνου Αγιοταφίτου για το κλείσιμο των Εκκλησιών λόγω κορωνοϊού