ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΙΔΕΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ – ΔΗΜ. ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΥΚΩΝ