Νέα έρευνα: Τα σκληρά περιοριστικά μέτρα δεν προσφέρουν ιδιαίτερο όφελος στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού!

Το γνωστό επιστημονικό περιοδικό European Journal of Clinical Investigation δημοσίευσε στις 5 Ιανουαρίου 2021 μια νέα επιστημονική έρευνα στην οποία εξετάζονται κατά πόσο τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που έλαβαν διάφορα κράτη ανά τον κόσμο συντελούν επιβοηθητικά στην αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊού. Η έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Stanford και συμμετείχαν οι παγκοσμίου κύρους Καθηγητές Eran Bendavid, Christopher Oh, Jay Bhattacharya, και John P.A. Ioannidis.

Σύνοψη της έρευνας

Το υπόβαθρο και ο σκοπός

Οι πιο περιοριστικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις [non‐pharmaceutical interventions (NPIs)] για τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου Covid-19 είναι ο υποχρεωτικός κατ’ οίκον περιορισμός και η διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεδομένου των συνεπειών των τακτικών αυτού του είδους είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις επιδράσεις τους. Εμείς εκτιμούμε τα αποτελέσματα της εξέλιξης των κρουσμάτων της επιδημίας των περισσότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων [mrNPIs], περισσότερο από ό,τι αναμένεται, με εκείνα των λιγότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. [lrNPIs]

Μέθοδοι

Αρχικά εκτιμούμε την εξέλιξη των κρουσμάτων της νόσου Covid-19 σχετικά με την εφαρμογή οποιασδήποτε μη φαρμακευτικής παρέμβασης σε όλες τις περιοχές του έθνους των 10 χωρών: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιράν, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία, Βόρεια Κορέα, Σουηδία και Αμερική. Χρησιμοποιώντας υποδείγματα πρωταρχικής διαφοράς με σταθερές συνέπειες, απομονώνουμε τα αποτελέσματα των περισσότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων αφαιρώντας τα συνδυασμένα αποτελέσματα των λιγότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων και τις δυναμικές της επιδημίας από όλες τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξέλιξη των κρουσμάτων στην Σουηδία και τη Βόρεια Κορέα, δυο χώρες οι οποίες δεν εφήρμοσαν υποχρεωτικό περιορισμό κατ’ οίκον και διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ως χώρες αντιπαραβολής για τις άλλες 8 χώρες. (συνολικά 16 συγκρίσεις)

Αποτελέσματα

Εφαρμόζοντας οποιεσδήποτε μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις συσχετισμένες με σημαντικούς περιορισμούς στην εξέλιξη των κρουσμάτων σε 9 από τις 10 χώρες που μελετώνται, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας και της Σουηδίας οι οποίες εφήρμοσαν μόνο λιγότερο περιοριστικές μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (Η Ισπανία δεν είχε σημαντικό αποτέλεσμα). Μετά την αφαίρεση των συνεπειών της επιδημίας και των λιγότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων, δεν διαπιστώσαμε ξεκάθαρο, σημαντικό επωφελές αποτέλεσμα των περισσότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στην εξέλιξη των κρουσμάτων σε οποιαδήποτε χώρα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, το αποτέλεσμα των περισσότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων ήταν +7% όταν συγκρίθηκε με την Σουηδία και +13% όταν συγκρίθηκε με τη Βόρεια Κορέα (το θετικό σημαίνει υπερμετάδοση). Το 95% του μεσοδιαστήματος δεν συμπεριλαμβάνεται στην μείωση κατά 30% σε όλες τις 16 συγκρίσεις και κατά 15%  μειώνεται στις 11 από τις 16 συγκρίσεις.

Συμπεράσματα

Ενόσω μικρά οφέλη δεν μπορούν να αποκλειστούν, δεν διαπιστώσαμε σημαντικά οφέλη στην εξέλιξη των κρουσμάτων των περισσότερο περιοριστικών μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Παρόμοια μείωση στην εξέλιξη των κρουσμάτων ενδέχεται να είναι εφικτή με λιγότερο περιοριστικές  παρεμβάσεις.  

ΠΗΓΗ