Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

 

Πολυετής, πολύκλαδη, σαρκώδης,

ὁλόρθη, ἔμμορφη, ἀγαπημένη,

ἀνεμοχωροῦσα πολύμορφους

ἀπαστράπτοντες κρυστάλλους,

μονήρη, ἐπάκρια, ἀκέραια,

λευκά πολυπέταλα ἄνθη,

σέ δρυμούς παγερούς καί

θερμούς σταχυῶνες,

σέ βραχώδη πρανή και

 βαλτώδεις λειμῶνες,

σέ κορφές φωτεινές καί

φαράγγια σκιώδη,

τοῦ κόσμου ὑψίπεδο,

ἡ ἑλληνική μας ἡ γλώσσα.

 

Ἀνδρέας Χατζηχαμπῆς

(ἀπό τή συλλογή του «Στήν Ἀκτή τῶν ποιητῶν»)

 

Ἀναδημοσίευση, Περιοδικό «Ἡ Δράσις μας», Αὔγ.-Σεπ. 2009, τεῦχος, 471