Επιστημονική δημοσίευση: Eγγυάται το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού την κλασική αρχή «ωφελέειν ή μη βλάπτειν»;

Στις 9 Μαρτίου 2021 δημοσιεύτηκε επιστημονική μελέτη 21 Επιστημόνων της Υγείας στο διεθνές ιατρικό περιοδικό Medicina. Στην εκτενή δημοσίευση παρουσιάζονται οι ελλείψεις σχεδιασμού ως προς την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των παρόντων μορφών εμβολίων για την νόσο του Covid-19.  Επίσης, αναλύεται με λεπτομέρεια η παθολογία που προκύπτει στον άνθρωπο ως συνέπεια από τα εμβόλια της τεχνολογίας mRNa (pfizer και moderna) αλλά και από τα υπόλοιπα εμβόλια κατά του κορωνοϊού! Τέλος, θίγονται τα βιοηθικά και νομικά ζητήματα που αναφύονται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και την στέρηση της ελευθερίας του προσώπου!
 
Ακολουθεί η επιστημονική δημοσίευση: