ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ «ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ» ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ «ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ» ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο ανησυχεί ἐπίσης πολύ δια το μέλλον τοῦ λαοῦ τῆς Συρίας και το μέλλον τοῦ Χριστιανισμού εἰς την χώραν αὐτήν» και επαναλαμβάνει ότι « η θρησκεία δέν δύναται και δέν πρέπει να χρησιμεύσει ὡς έρεισμα τοῦ πολέμου και τῆς συγκρούσεως, με την χρήσιν ὡς μοχλού τοῦ φονταμενταλισμού και τοῦ φανατισμού δι΄ αμιγώς πολιτικούς σκοπούς.
»Ἡ λύσις όλων αυτών τῶν συγκρούσεων περνά πρωτίστως ἀπό τον διάλογο.
«Οἱ θρησκευτικοί ηγείται τοῦ κόσμου έχουν τήν ηθική ὑποχρέωσιν νά αντισταθούν εἰς τον πόλεμον και νά προαγάγουν τήν ειρήνη ὡς ουσιαστική αναγκαιότητα.
»Ὁ διάλογος αποτελεί το μοναδικό σημείον ἐλπίδος, τό οποίον δύναται νά μᾶς οδηγήσει εἰς την ἀνέρευσιν τῆς εἰρήνης».
Σημειώνεται ακόμα ότι «ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχείον ἐκφράζουν τήν αλληλεγγύη καί τήν συμπάθειά των προς άλας τάς κοινότητας, αἱ όποιοι πλήττονται ἀπό τάς βιαιότητας».
«Τό έγκλημα, τό όποιον διαπράττεται ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας, αποτελεί έγκλημα κατά τῆς θρησκείας» επαναλαμβάνει η ανακοίνωση και απευθύνει «θερμήν ἔκκλησιν πρός ὅλας τάς Ὀρθοδόξους αυτοκέφαλους Ἐκκλησίας, προς ὅλας τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας και Κοινότητας, ὡς καί πρός τούς Διεθνείς Ὀργανισμούς, τά Κράτη καί κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, νά συμβάλουν εἰς την επικράτηση τῆς εἰρήνης ἐπί τοῦ πολέμου και τοῦ μίσους».
Το οικουμενικό πατριαρχείο εκφράζει την ανησυχία του για τη σημερινή βία, τονίζοντας:
«Ἀπό τήν Ἀμερικήν ἕως τήν Αφρική, δια μέσου τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀσίας, αἱ ήπειροι εὑρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ φαινόμενα μισαλλοδοξίας, τά οποία όχι μόνον αποδυναμώνουν τήν παγκόσμιο ειρήνη, ἀλλά καί αποτελούν ἰσαρίθμους ἀρνήσεις τῆς ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ρατσιστικοί φόνοι, γενοκτονία, εθνοκάθαρσης, αντισημιτισμός, καταστροφές χώρων λατρείας κ.λπ. αποτελούν πράξεις βαρβαρότητας, αἱ ὁποῖαι πρέπει νά καταγγελθούν ρητώς και απεριφράστως, ἰδιαιτέρως ὅταν διαπράττωνται ὑπό τό πρόσχημα τῆς θρησκείας.
»Τό Οικουμενικό Πατριαρχείον ανησυχεί ἰδιαιτέρως μέ την κατάστασιν εἰς τήν Μέσης Ανατολή, εἰς τήν Νιγηρίαν καί εἰς τό Σουδάν. Αἱ μεταξύ Χριστιανών και Μουσουλμάνων συγκρούσεις εἰς τάς ἐν λόγῳ περιοχές πρέπει νά ξεπερασθούν μέ την ἐνίσχυσιν τῆς ἀγάπης προς τον πλησίον, ὡς ἐκφράσεως τοῦ Ειρηνικού δεσμού μεταξύ τῶν ἀνθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ