«ΕΓΩ ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ»

ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Περιοδικού Ε.ΡΩ. Τεύχος 31 , Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017    

    Ἕνας ἀκόμη χρόνος ὁδεύει πρός τό τέλος του, μέ τήν Πατρίδα μας νά βρίσκεται σταθερά βυθισμένη στήν κρίση, ἀποτελώντας στήν παγκόσμια ἱστορία μοναδικό παράδειγμα χώρας σέ τόση παρατεταμένη ὕφεση. Οἱ πολιτικοί μας σέ σχεδόν ἀπόλυτη ὁμοφωνία ψηφίζουν νομοθετήματα κατά παραγγελία ξένων κέντρων, σέ δυσαρμονία πρός τήν βούληση τοῦ λαοῦ. Αὐτά τά «ξένα κέντρα» δέν εἶναι κάποιες σκοτεινές καί μυστηριώδεις ὀργανώσεις, ἀλλά ἀντίθετα προβεβλημένοι παγκόσμιοι ὀργανισμοί πού φανερά προωθοῦν τήν παγκοσμιοποίηση καί τήν ἄμβλυνση τῶν ἐθνικῶν καί πνευματικῶν ταυτοτήτων τῶν κρατῶν ἀνά τόν κόσμο. Ἀπώτερος δεδηλωμένος στόχος τους ἡ ὁμογενοποίηση τῶν ἐθνῶν, ὥστε νά εἶναι δεκτικά μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνησης καί μιᾶς κεντρικῆς ὑπερεθνικῆς ἐξουσίασης. Ὅπλα ἐπίτευξης αὐτῶν τῶν στόχων εἶναι –μεταξύ ἄλλων– ἡ μέ μεθόδους προπαγάνδας ἐπιβολή μιᾶς κοινῆς κοσμικῆς καί χυδαίας κουλτούρας καί ἡ ἐνσωμάτωση στό δίκαιο κάθε χώρας νομοθετημάτων πού ἀνατρέπουν ἀκόμη καί τά ἤθη καί τίς ἀξίες ἐπιφέροντας κοινωνικές μεταβολές. Ἔτσι καί στήν χώρα μας, ἄλλοτε μέ τό πρόσχημα τῆς κάθαρσης ἀπό τό «ἁμαρτωλό» παρελθόν τῆς κρατικῆς λειτουργίας καί ἄλλοτε μέ τό δέλεαρ τῆς βελτίωσης τῆς κατάστασης στήν χώρα μας, ψηφίζονται νόμοι ἀδιάκοπα. Ψηφίζονται καί νόμοι πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν οἰκονομία, ἀλλά  πού «ἀπογυμνώνουν» τό ἔθνος μας ἀπό τίς ἀξίες πού τό διαφύλαξαν ἀπό πλείστους ἐχθρούς καί κινδύνους ἀνά τούς αἰῶνες. Δίκαια θά μποροῦσε κανείς νά χαρακτηρίση τούς νόμους αὐτούς ἐθνοκτόνους. Ὁ λαός μας συκοφαντημένος καί παραπλανημένος, χωρίς νά ἔχη ἐρωτηθεῖ ἤ νά δώση ἐξουσιοδότηση, σύρεται νά ἐφαρμόση αὐτούς τούς νόμους. Ὅποιος τολμᾶ νά τούς ἀμφισβητήση κυριολεκτικά προπηλακίζεται ὡς «ἐθνικολαϊκιστής», φανατισμένος, μισαλλόδοξος, ἐχθρός τοῦ κοσμικοῦ χαρακτῆρα τοῦ κράτους. Μόνη ἐλπίδα καί παρηγοριά τοῦ λαοῦ ἡ διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου μας,  «θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. 16, 33). Ἀπό αὐτόν τόν Λόγο παίρνουμε θάρρος νά ἀντισταθοῦμε καί κατεύθυνση γιά νά βγοῦμε ἀπό τό ἀδιέξοδο πού βρισκόμαστε. Ὅσοι τό συνειδητοποιοῦν μεταστρέφονται καί ἀπελευθερώνονται ἀπό τήν παγκόσμια τυραννία. Γιά τούς ἄλλους ἡ κρίση συνεχίζει νά βαθαίνη…