Γιατί τιμάμε τον Μέγα Κωνσταντίνο & ποια η σχέση του με την Α’ Αγία & Οικουμενική Σύνοδο εν Νικαία;

Γιατί τιμάμε ως Άγιο Ένδοξο Θεόστεπτο Βασιλέα και Ισαπόστολο τον Μέγα Κωνσταντίνο και ποια η σχέση του με την Α’ Αγία & Οικουμενική Σύνοδο των Αγίων Θεοφόρων 318 Πατέρων, εν Νικαία το 325 επί της βασιλείας του; ΚΕΙΜΕΝΟ: Α.Δ.Α.

Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού + αφήγηση: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα