Γέρων Γεώργιος Καψάνης: «Ακόμα και οι παπικοί δεν πιστεύουν στο αλάθητο και στο πρωτείο αλλά το δέχονται ως αναγκαίο κακό»