Γάλλος Καθηγητής Ιατρικής: «Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που οι ίδιοι δεν πιστεύουν στις συστάσεις που κάνουν»