Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -96-

 

96 

χω­ρίς (τήν ἐρ­γα­σί­α) τῆς ἀ­δι­α­λε­ί­πτου προ­σευ­χῆς δέν μπο­ρεῖς νά προ­σεγ­γί­σης στόν Θεό, ἐ­νῶ τό νά βά­λης στόν νοῦ σου ἄλ­λη (μα­τα­ί­α) μέ­ρι­μνα με­τά τόν κό­πο τῆς προ­σευ­χῆς δη­μι­ουρ­γεῖ πλή­ρη δι­α­σκορ­πι­σμό τῆς δι­α­νο­ί­ας. (ΙΓ΄,51).

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα