Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -94-

94 

Οἱ πολ­λές (καί πε­ριτ­τές) ἀ­σχο­λί­ες τῶν μο­να­χῶν εἶ­ναι ἀ­πό­δει­ξη τῆς χαυ­νό­τη­τος καί ἀ­με­λε­ί­ας, πού πα­ρεμ­πο­δί­ζει τήν ἑ­τοι­μό­τη­τα τῆς καλ­λι­ερ­γε­ί­ας τῶν ἐν­το­λῶν τοῦ Χρι­στοῦ, καί μαρ­τυ­ροῦν τά ἐ­λατ­τώ­μα­τά τους πρός τά Θεῖ­α. (ΙΓ΄,51). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα