Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -68-

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

 

68

Ανάγ­κα­σε τόν ἑ­αυ­τόν σου, ὅ­ταν συ­ναν­τή­σης τόν πλη­σί­ον σου νά τόν τι­μή­σης πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­πό ὅ­σο ἀ­ξί­ζει. Ἀ­σπά­σου τά χέ­ρια καί τά πό­δια του καί κρά­τη­σέ τα πολ­λές φο­ρές μέ πολ­λή τι­μή, βά­λε τα ἐ­πά­νω στά μά­τια σου καί ἐ­πα­ί­νε­σέ τον γιά ἀ­ρε­τές πού δέν ἔ­χει. Δι­ό­τι μέ αὐ­τά καί τά πα­ρό­μοι­α τόν προ­σελ­κύ­εις στό ἀ­γα­θό. Καί σπε­ί­ρεις σ᾿ αὐ­τόν σπέρ­μα­τα ἀ­ρε­τῆς. (Ε΄,30-31).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα