Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -61-

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές

 

61

Αὐ­τός πού τα­πει­νώ­νει καί μι­κρα­­νει τόν ἑ­αυ­τόν του σέ ὅ­λα γιά τήν ἐντολή τοῦ Θε­οῦ δο­ξά­ζε­ται ἀ­πό τόν Θεόκαί αὐ­τόν πού πει­νᾶ καί δι­ψᾶ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θε­οῦθά τόν με­θύ­ση ὁ Θε­ός μέ τά ἀ­γα­θά Του(Ε΄,29).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα