Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -47-

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

 

47

Ο Θε­ός δέν χρει­ά­ζε­ται τί­πο­τε, (εἶ­ναι ἀ­νεν­δε­ής) καί εὐ­φρα­ί­νε­ται ὅ­ταν ἰ­δῆ κά­ποι­ον πού ἀ­να­πα­ύ­ει τήν εἰ­κό­να του (δηλ. τόν κατ᾿ εἰ­κό­να, καί ὁ­μο­ί­ω­σίν του πλα­σμέ­νον ἄν­θρω­πον) καί τήν τι­μᾶ δι᾿ Αὐ­τόν (διά τήν ἐν­το­λήν του). (Ε΄,23).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα