Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -38-

-38-

Οποι­ος ὑ­πο­μέ­νει μέ τα­πε­ί­νω­ση τίς ἐ­ναν­τί­ον του κα­τη­γο­ρί­ες, ἔ­φθα­σε στήν τε­λε­ί­ω­ση καί θαυ­μά­ζε­ται ἀ­πό το­ύς Ἁ­γί­ους Ἀγ­γέ­λους· δι­ό­τι καμ­μί­α ἄλ­λη ἀ­ρε­τή δέν εἶ­ναι τό­σο με­γά­λη καί δυ­σκα­τόρ­θω­τη ὅ­σον αὐ­τή. (Ε΄,21).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα