Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -37-

-37-

Οποι­ος κα­τορ­θώ­νει νά ὑ­πο­φέ­ρη τήν ἀ­δι­κί­α με­τά χα­ρᾶς, ἄν καί εἶ­ναι στό χέ­ρι του νά τήν ἀ­πο­κρού­­ση, αὐ­τός ἐ­δέ­χθη ἀ­πό τόν Θεό τήν πα­ρη­γο­ρί­α (χα­ράν, ἐλ­πί­δα) διά τῆς εἰς Αὐ­τόν πί­στε­ως. (Ε΄,20).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα