Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -35-

-35-

Μέ ὅ,τι ἔ­χα­σες τό ἀ­γα­θό, μέ αὐ­τό νά τό ἀ­πο­κτή­σης. Ὥ­στε ἔ­χα­σες τήν σω­φρο­σύ­νην; Δέν δέ­χε­ται ἀ­πό ἐ­σέ­να ἐ­λε­η­μο­σύ­νη ὁ Θε­ός, ἐφ᾿ ὅ­σον ἐ­σύ ἐ­πι­μέ­νεις στήν πορ­νε­ί­α. Δι­ό­τι ἀ­πό ἐ­σέ­να ζη­τεῖ τόν ἁ­για­σμό τοῦ σώ­μα­τος. (Ε΄,20).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα