Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -30-

-30-

Οποι­ος δέν ἀ­πο­μα­κρύ­νε­ται ἑ­κου­σί­ως (θε­λη­μα­τι­κῶς) ἀ­πό τίς αἰ­τί­ες τῶν πα­θῶν τῆς ἁ­μαρ­τί­ας, σύ­ρε­ται ἀ­κου­σί­ως καί ἀν­τι­στρό­φως ἀπ᾿ αὐ­τήν. Αὐ­τά δέ εἶ­ναι τά αἴ­τια τῆς ἁ­μαρ­τί­ας: Οἶ­νος, γυ­ναῖ­κες (πο­νη­ραί), πλοῦ­τος, εὐ­ρω­στί­α καί ὑ­γε­ί­α τοῦ σώ­μα­τος (ὅ­ταν γί­νε­ται κα­τά­χρη­ση αὐ­τῶν). (Ε΄,19).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα