Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -28-

-28-

Οσοι ζοῦν σέ πει­ρα­σμο­ύς, δέν πα­ρα­χω­ροῦν­ται πο­τέ ἀ­πό τήν Πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ, ὥ­στε νά ἔλ­θουν στά χέ­ρια τῶν δαι­μό­νων· καί μά­λι­στα ἐ­άν κα­τα­φι­λοῦν τά πό­δια τῶν ἀ­δελ­φῶν καί σκε­πά­ζουν τά πα­ρα­πτώ­μα­τά τους, κρύ­βουν δέ τά αἴ­τια τῶν κα­κῶν τους, ὅ­πως τά δι­κά τους. (Δ΄,17).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα