Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -24-

-24-

Εκεῖ­νος ὁ ὁ­ποῖ­ος φρον­τί­ζει γιά τά σω­μα­τι­κά πέ­ρα ἀ­πό τό ἀ­ναγ­καῖ­ο, ἐκ­πί­πτει τοῦ Θε­οῦ, ἔ­στω καί ἀ­κου­σί­ως. (Δ΄,15).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα