Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -22-

-22-

Η φυ­λα­κή τῆς γλώσ­σης ὄ­χι μό­νον ἀ­φυ­πνί­ζει τόν νοῦ πρός τόν Θε­όν, ἀλ­λά ἔχει μυ­στι­κῶς με­γά­λη ἰ­σχύ, ὥ­στε νά ἐ­πι­τε­λε­σθοῦν τά φα­νε­ρά ἔρ­γα τά ὁ­ποῖ­α ἐ­νερ­γοῦν­ται διά τοῦ σώ­μα­τος, καί φω­τί­ζει τήν κρυ­πτή ἐρ­γα­σία­. (Γ΄,14).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα