Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -19-

-19-

Ας ἁ­γνί­σω­μεν λοι­πόν τόν να­όν τοῦ Θε­οῦ, (τά σώ­μα­τά μας), ὅ­πως Αὐ­τός εἶ­ναι ἁ­γνός, ὥ­στε νά ἐ­πι­θυ­μή­ση νά κα­τα­σκη­νώ­ση μέ­σα σ᾿ Αὐ­τόν. (Β΄,9).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα