Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -18-

-18-

Τίποτε δέν μᾶς χω­ρί­ζει τό­σο πο­λύ ἀ­πό τόν κό­σμο καί δέν θα­να­τώ­νει τά πά­θη μας, τί­πο­τε δέν μᾶς δι­ε­γε­ί­ρει καί δέν μᾶς ζω­ο­γο­νεῖ πρός τά πνευ­μα­τι­κά ἔρ­γα, ὅ­σον τό πέν­θος (χαρ­μο­λύ­πη) καί ὁ καρ­δια­κός πό­νος (συν­τε­τριμ­μέ­νη καί τε­τα­πει­νω­μέ­νη καρ­δί­α), ὁ ὁ­ποῖ­ος ἐ­νερ­γεῖ­ται με­τά δι­α­κρί­σε­ως.(Β΄,8).

 

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα