«Άξιον εστίν ως αληθώς»: Ψάλλουν οι Πατέρες της Μεγίστης Λαύρας