Ἰούλιος

Ἰούλιος 

1-7-1821

Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης ἀναγνωρίζεται ὡς Ἀρχιστράτηγος καί τοῦ ζητεῖται νά ἀναλάβει τήν ἀρχηγία τῆς πολιορκίας τῆς Τριπολιτσᾶς.

1-7-1828

Ἀρχίζει ἠ λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολῆς Εὐελπίδων στό Ναυπλιο.

1-7-1913

Τό 21Ο  Σύνταγμα Πεζικοῦ τῆς  VII Μεραρχίας ἀπελευθερώνει τή Δράμα.

2-7-1881

Προσαρτᾶται στό ἑλληνικό κράτος ἡ Θεσσαλία καί ἡ Ἄρτα.

3-7-1824

Ὁ Ἑλληνικός  Στόλος καταλαμβάνει τά Ψαρά.

3-7-1896

Στέλνονται  στή Μακεδονία ὀκτώ ἀνταρτικά σωματα μέ δύναμη πεντακοσίων ἐνόπλων ἀπό τήν Ἐθνική Ἑταιρεία.

4-7-362 π.Χ.

Ὁ Ἐπαμεινώνδας νικᾶ στή Μαντινεία τούς Σπαρτιάτες καί τούς Ἀθηναίους, χρησιμοποιώντας  τή λοξή φάλαγγα.

4-7-1822

Ἡ μάχη τοῦ Πέτα. Οἱ Τοῦρκοι πέτυχαν τόν σκοπό τους, νά συντρίψουν τό Ἑλληνικό Ἐκστρατευτικό Σῶμα.

4-7-1921

Ὁ Ἑλληνικός  Στρατός καταλαμβανει τήν Κιουτάχεια.

5-7-1821

Κηρύσσεται ἡ Ἐπανάσταση στήν Ἐπαρχία Ἀσπροποτάμου, στήν περιοχή τῆς Πίνδου.

6-7-371 π.Χ.

Οἱ  Θηβαῖοι ὑπό τόν Ἐπαμεινώνδα νικοῦν τούς Σπαρτιάτες στή Λεύκτρα τῆς   Βοιωτίας. Ἡ ἡμερομηνία αὐτή προσδιορίζει τήν ἔναρξη τῆς  Θηβαϊκῆς Ἡγεμονίας.

6-7-1827

Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τοῦ Λονδίνου μέ τήν ὁποία καθορίζεται ἡ αὐτονομία τῆς Ἑλλάδας.

6-7-1913

Ὁ Ἑλληνικός  Στρατός ἀπελευθερώνει τό Κάτω Νευροκόπι.

6-7-1921

Ὁ Ἑλληνικός  Στρατός καταλαμβάνει τό Δορύλαιο (Ἐσκή Σεχήρ).

7-7-1920

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀποβιβάζεται στή Ραιδεστό (Ἀνατολική Θράκη).

8-7-1921

Μάχη  τοῦ Δορύλαιου. Ἡ μάχη τοῦ Δορύλαιου ἦταν ἡ σπουδαιότερη ἀπό τίς μάχες πού ἔγιναν στή Μικρά Ἀσία, γιατί ἔγινε σέ ἀνοιχτό πεδίο καί πῆραν μέρος ὅλες οἱ δυνάμεις  καί τῶν δυό ἀντιπάλων.

9-7-1821

Οἱ  Τοῦρκοι ἀπαγχονίζουν τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς  Κύπρου Κυπριανό καί καρατομοῦν τούς Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου καί Κυρήνειας.

9-7-1906

Ἀλβανίζοντες  καί ὁπαδοί τῆς  ρουμανικῆς προπαγάνδας  δολοφονοῦν μέ ἐνέδρα τόν Μητροπολίτη  Κορυτσᾶς Φώτιο.

10-7-1913

Ἔπειτα  ἀπό προέλαση τοῦ Ἑλληνικού Στρατοῦ  καταλαμβάνονται τά στενά τῆς   Κρέσνας μέσα στό βουλγαρικό ἔδαφος.

11-7-1908

Ἀπόφαση τερματισμοῦ τοῦ Μακεδονικοῦ  Ἀγώνα.

12-7-1466

Ὁ Βενετός  Ναύαρχος Β. Καπέλλο μέ 2.250 Βενετούς και Έλληνες, ἀφοῦ ἀποβιβάστηκε προσωρινά στόν Πειραιά, ἐπιτίθεται κατά τῆς Ἀθήνας καί τήν κυριεύει (μέ ἐξαίρεση τήν ὀχυρωμένη Ἀκρόπολη).

12-7-1470

Τουρκικός στρατός ὑπό το Σουλτάνο Μεχμέτ Β΄  κυριεύει τή Χαλκίδα.

12-7-1913

Ἀγήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στόλου ἀπελευθερώνουν τήν Ἀλεξανδρούπολη.

12-7-1913

Ὁ Ἑλληνικός  Στρατός (VII Μεραρχία) ἀπελευθερώνει τήν Ξάνθη.

12-7-1920

Στίς 13.15 τμήματα τοῦ 3/40 Συντάγματος Εὐζώνων καταλαμβάνουν τήν Ἀδριανούπολη.

12-7-1920

Κατάληψη  τῆς  Ἀνατολικῆς Θράκης ἀπό τήν Ἑλληνική Στρατιά.

12-7-1944

Ἡ Μάχη τῆς  Ἀμφιλοχίας. Εἶναι ἀπό τίς μεγαλύτερες, ἄν ὄχι ἡ μεγαλύτερη, ἐπιθετική ἐπιχείρηση τοῦ ΕΛΑΣ κατά τῶν Γερμανῶν.

13-7-1943

Τό  Σύνταγμα Βάλτου τῶν  ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ προξενεῖ βαρύτατες ἀπώλειες καί ἐπιβραδύνει  πολύ τήν κίνηση τῆς  ἰταλικῆς Μηχανοκίνητης  Μεραρχίας «Μπρενέρο» στή στενωπό τοῦ Μακρυνόρους.

14-7-1913

Ἡμιλαρχία τῆς  VIII Μεραρχίας εἰσέρχεται στίς 11.00 στήν Κομοτηνή, ὅπου γίνεται δεκτή μέ ἐνθουσιασμό ἀπό τούς Ἕλληνες κατοίκους.

15-7-1099

Οἱ  σταυροφόροι καταλαμβάνουν τά Ἱεροσόλυμα, τά ὁποῖα λεηλατοῦν μέ ὠμότητα. Μέ αὐτή τήν ἐνέργεια τερματίζεται καί τό ἔργο τῆς Α΄ Σταυροφορίας.

15-7-1821

Μετά ἀπό ἀλλεπάλληλες νίκες στερεώνεται ἡ Ἐπανάσταση στήν Κρήτη. 15-7-1906

Τά  ἀνταρτικά σώματα τῶν  ὁπλαρχηγῶν Ἰωάννη Καραβίτη καί Εὐαγγέλου Νικολουδη ἀπό τούς Λάκκους τῶν  Χανίων προσβάλλουν (;)στό χωριό Γκορνίτσοβο (Κέλλη) τῆς Φλώρινας, τή συμμορία τοῦ ἀρχικομιτατζῆ Τάνε.

15-7-1921

Συνέρχεται  στήν Κιουταχεία Πολεμικό Συμβούλιο  ὑπό την προεδρια τοῦ Βασιλιᾶ  Κωνσταντίνου στό ὁποῖο διαπιστώθηκε ὅτι, παρά τίς πρόσφατες ἐπιτυχίες  τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ δέν ἔγινε δυνατή ἡ συντριβή τοῦ Κεμαλικοῦ Στρατοῦ.  Γι’ αὐτό ἀποφασίστηκε νά γίνουν ἐπιχειρήσεις πρός τήν Ἄγκυρα.

15-7-1974

Ἑλληνοκυπριακό  ἔνοπλο πραξικόπημα ἀνατρέπει τόν  Πρόεδρο τῆς  Κυπρου Ἀρχιεπίσκοπο Μακάριο.

16-7-1906

Οἱ  Βούλγαροι καταστρέφουν στή Φιλιππούπολη ἑλληνικά ἱδρύματα, ἐκκλησίες καί σχολεῖα.

17-7-1912

Οἱ  κάτοικοι τῆς  Ἰκαρίας ὑπό τόν  Ἰωάννη Μαλαχία διώχνουν τίς τουρκικές  Ἀρχές καί ἀνακηρύσσουν τήν «Ἰκαριακή  Πολιτεία», ἡ ὁποία διατηρήθηκε  μέχρι τίς 4 Νοεμβρίου 1912.

17-7-1919

Σύμφωνο Τιττόνι – Βενιζέλου.  Ὑπογράφεται μυστική συμφωνία ἀπό τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδας Ἐλευθέριο Βενιζέλο καί τόν Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν της Ἰταλίας, Κόμη Θωμᾶ Τιττόνι. Μέ τή συμφωνία αὐτή παραχωροῦνται στήν Ἑλλάδα τά Δωδεκάνησα, παρέχεται πλήρης ὑποστήριξη στίς ἑλληνικές διεκδικήσεις στήν Ἀνατολική καί Δυτική Θράκη καί γίνεται ἀποδεκτή ἀπαίτηση ἐνσωματώσεως τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα.

17-7-1945

Ὁ Ἱερός  Λόχος μετά ἀπό τόσους ἡρωικούς ἀγῶνες καί ἐπιτυχίες ἐπιστρέφει στήν Ἑλλάδα.

19-7-1920

Τό  Σῶμα Στρατού Ἐθνικῆς Ἄμυνας προελαύνει καί καταλαμβάνει ὅλη τήν Ἀνατολική Θράκη.

20-7-1054

Τό  Σχίσμα μεταξύ τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας  καί τῆς  Ἐκκλησίας τῆς  Ρώμης γίνεται ὁριστικό. Πατριάρχης στήν Κωνσταντινούπολη ἦταν ὁ Μιχαήλ Κηρουλάριος καί Πάπας στή Ρώμη ὁ Λέων Θ΄.

20-7-1828

Πέθανε  στίς φυλακές τῆς  Βιέννης ὁ  Γενικός Ἀρχηγός τῆς  Φιλικῆς  Ἑταιρείας Ἀλεξανδρος Ὑψηλάντης.

20-7-1903

Τό  Βουλγαρικό Κομιτάτο ἐκδηλώνει ἐπανάσταση μέ ἐπίκεντρο τή Δυτική Μακεδονία, γνωστή ὡς ἐπανάσταση τοῦ Ἴλι Ντέν (Ἡμέρα τοῦ Προφήτη Ἠλία). Σκοπός της ἦταν ἡ δημιουργία αὐτόνομης Βουλγαρικῆς Μακεδονίας μέ τή σύμπραξη  ὅλου του χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς.

20-7-1974

Ἡ Τουρκία  εἰσβάλλει στήν Κύπρο μέ ἀπόβαση στήν περιοχή τῆς Κυρήνειας   καί ἀεραπόβαση στήν περιοχή Γκιόνελι.

21-7-1774

Συνθήκη Κιουτσούκ – Καϊναρτζῆ. Ὑπογράφεται  ἡ συνθήκη αὐτή μεταξύ Ρωσίας καί  Τουρκίας μέ βαρεῖς ὅρους γιά τήν  Τουρκία, ἀπό τούς ὁποίους μερικοί  εὐνοοῦν τόν Ἑλληνισμό.

21-7-1825

Οἱ  Τοῦρκοι ἐνεργοῦν γενική ἐπίθεση  ἐναντίον τοῦ Μεσολογγίου μέ 2.400 ἄντρες ὑπό τόν Κιουταχή.

22-7-1943

Στό χωριό Περτούλι Τρικάλων μεταξύ τῶν μεγάλων ἀνταρτικῶν ὀργανώσεων ΕΔΕΣ, ΕΛΑΣ καί τῆς Βρετανικῆς Στρατιωτικῆς Ἀποστολῆς (ΒΣΑ) ἱδρύεται τριμελές κοινό Στρατηγεῖο γιά συντονισμό τῆς δράσεώς τους κατά τοῦ κατακτητῆ.

22-7-1974

Μετά  ἀπό ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας  τοῦ Ο.Η.Ε., ἐπέρχεται συμφωνια καταπαύσεως  τοῦ πυρός στήν Κύπρο ἀπό τίς 17.00, ἀλλά οἱ Τοῦρκοι τήν παραβιάζουν τήν ἴδια ὥρα.

23-7-1821

Οἱ  Ἕλληνες μπαίνουν στό Κάστρο τῆς   Μονεμβασιᾶς μετά ἀπό πολιορκια  πολλῶν ἡμερῶν, πού ἀνάγκασε τούς Τούρκους νά δεχτοῦν, στίς 21-7-1821, τήν ἐγκατάλειψή της.

23-7-1974

Ἀποκαθίσταται τό Δημοκρατικό Πολιτευμα στή  χώρα καί οἱ Ἔνοπλες Δυναμεις ἐπανέρχονται στά ἐθνικά τους καθήκοντα.

24-7-1923

Ὑπογράφεται στή Λωζάνη Συνθήκη Εἰρήνης μεταξύ τῶν  Συμμάχων, τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Τουρκίας.

24-7-1923

Μέ  τό ἄρθρο 20 τῆς  Συνθήκης τῆς  Λωζάνης, ἡ Τουρκία ἀναγνωρίζει τήν  προσάρτηση(!) τῆς Κύπρου στήν Ἀγγλία καί παραιτεῖται ἀπό κάθε δικαίωμά της στήν Κύπρο.

24-7-1943

Τμήματα Ἑλλήνων ἀνταρτῶν τῆς  ΠΑΟ τρέπουν  σέ φυγή βουλγαρικές δυνάμεις  στό ὄρος Κερκίνη (Μπέλες).

25-7-1261

Ὁ Καίσαρας (τιμητικός τίτλος) Ἀλέξιος, ἐπικεφαλῆς βυζαντινοῦ τάγματος, ἐκμεταλλεύεται τήν ασθενῆ ἄμυνα τῶν Λατίνων Σταυροφόρων, εἰσέρχεται στά τείχη καί καταλαμβάνει τήν Κωνσταντινούπολη.

26-7-811

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Νικηφορος Α΄ κυριεύει τήν Πλεύνα τῆς  Βουλγαρίας, πού  ἦταν στρατόπεδο τοῦ Κρούμου.

26-7-1822

Ἡ μάχη τῶν Δερβενακίων – Καταστροφή τῆς Στρατιᾶς τοῦ Δράμαλη.

27-7-1301

Ὀθωμανικές  δυνάμεις ὑπό τόν Ὀσμάν δίνουν τήν  πρώτη τακτική μάχη μέ τά βυζαντινά  στρατεύματα στήν περιοχή τοῦ  Βαφέως κοντά στή Νικομηδεια.

27-7-1953

Ὑπογράφεται στή Μουνσάν τῆς  Βόρειας Κορέας ἡ ανακωχή, μέ τήν ὁποία τερματιζεται ὁ πόλεμος τῆς Κορέας.

28-7-1913

Συνθήκη Τερματισμοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου. Ὑπογράφεται ἡ Συνθηκη τοῦ  Βουκουρεστίου ἀνάμεσα στήν Ἑλλάδα καί τίς Βαλκανικές χῶρες ἀφενός καί τή Βουλγαρία ἀφετέρου.

29-7-1014

Ὁ βυζαντινός στρατός ὑπό τον Αυτοκρατορα Βασίλειο Β΄ ,τόν Βουλγαροκτόνο καί τόν Στρατηγό Νικηφόρο Ξιφία συντρίβει στή μάχη τοῦ Κλειδῖου, κοντά στό Σιδηρόκαστρο, τά βουλγαρικά στρατεύματα ὑπό τόν Τσάρο Σαμουήλ.

29-7-1920

Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη Εἰρήνης τῶν  Σεβρῶν ἀνάμεσα στούς Συμμαχους (Ἀντάντ) καί τήν Τουρκία.

29-7-1946

Ἡ Ἀμερικανική  Γερουσία ἐγκρίνει τό ψήφισμα της  Ἐπιτροπῆς τῶν  Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων  τῆς 26/3/1946, σχετικά μέ τίς ἑλληνικές  ἀξιώσεις στή Βόρεια Ἤπειρο.

30-7-1907

Τμῆμα τοῦ ἀντάρτικου σώματος τοῦ Δουμπιώτη  διαλύει συμμορία κομιτατζήδων ἀνάμεσα στό Ξηρολίβαδο καί τήν Κουμαριά, περιοχή τῆς Βέροιας.

31-7-1818

Ὁ Νικόλαος Σκουφᾶς, ἕνας ἀπό τούς ἱδρυτές τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, πεθαίνει στήν Κωνσταντινούπολη.