Ἰανουάριος

1-1-1822

Ἡ Α΄ Ἐθνική Συνέλευση κηρύσσει στήν Ἐπίδαυρο τήν ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας.

1-1-1919

Ἡ πρώτη μεγάλη ἐκστρατεία τῆς Ἑλλάδας, ἀπό τότε πού ἔγινε ἀνεξάρτητο κράτος, στά λιμάνια τῆς Μεσημβρινῆς Ρωσίας.

2-1-1920

Ἡ Βόρεια Ἤπειρος παραχωρεῖται στήν Ἑλλάδα.

5-1-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στόλος, ὑπό τόν Ναύαρχο Παῦλο Κουντουριώτη, καταναυμαχεῖ τόν Τουρκικό κοντά στή Λήμνο.

6-1-1449

Στέφεται στό Μυστρᾶ, ὡς Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, πού ἦταν καί ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

6-1-1828

Φτάνει στό Ναύπλιο ὁ Καποδίστριας, ὡς πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας.

10-1-1941

Ὁ Ἐλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τήν Κλεισούρα στή Β. Ἤπειρο.

11-1-532

Ἡ Αὐτοκράτειρα Θεοδώρα μέ τό Στρατηγό Βελισάριο καταστέλλουν τή στάση τοῦ «Νίκα».

11-1-1915

Ἡ Βρετανική Κυβέρνηση προσκαλεῖ τήν Ἑλλάδα νά πάρει μέρος στόν πόλεμο, στό πλευρό τῶν Συμμάχων (Ἀγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας).

11-1-1916

Στήν ἐναρκτήρια συνεδρίαση τῆς νέας Βουλής τῶν Ἑλλήνων συμμετέχουν καί οἱ Ἀντιπρόσωποι Βουλευτές τῆς Βόρειας Ἠπείρου.

14-1-1878

Οἱ Κρῆτες ὑψώνουν τή Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως στό χωριό Ἀλικιανού τῶν Χανίων.

15-1-1822

Ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος ἐκλέγεται ἀπό τήν Ἐθνική Συνέλευση Πρόεδρος τοῦ Ἐκτελεστικού Σώματος. Τήν ἴδια ἡμέρα καταργεῖται ἡ Σημαία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καί τό σύμβολο αὐτῆς, πού ἦταν ὁ Φοίνικας.

15-1-1823

Οἱ πολιορκημένοι μέσα στό Μεσολόγγι ἀπορρίπτουν μέ ὑπερηφάνεια πρόταση τοῦ Ἰμπραήμ γιά παράδοσή τους.

15-1-1854

Οἱ πρόκριτοι καί ὁ λαός τῆς ὑπόδουλης Ἠπείρου ἐπαναστατοῦν ἐναντίον τοῦ Σουλτάνου.

15-1-1942

Ὑπογράφεται τό σύμφωνο «Βαλκανικής Ἑνώσεως Ἑλλάδος- Γιουγκοσλαβίας», μέ σκοπό τήν ἀνασυγκρότηση τῆς Βαλκανικῆς Ἑνώσεως.

16-1-1878

Ἐπαναστατικά τμήματα ἀπό τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα μπαίνουν στήν Κεντρική Θεσσαλία καί ὑψώνουν στό χωριό Βρύνια τή Σημαία τῆς Επαναστάσεως.

17-1-1822

Ἐπαναστατικά σώματα Κρητῶν καταλαμβάνουν τή Μονή Ἀρκαδίου.

18-1-1854

Ἑλληνικά ἐπαναστατικά τμήματα πολιορκοῦν τό Κομπότι.

19-1-1943

Τό ἑλληνικό ἀντιτορπιλικό «Βασίλισσα Ὄλγα» βυθίζει, στά ἀνατολικά τῶν ἀκτῶν τῆς Τύνιδας, τήν ἐξοπλισμένη ἰταλική κορβέττα «Στρόμπολι».

20-1-1854

Ἑλληνικά ἐπαναστατικά σώματα καταλαμβάνουν τό Πέτα τῆς Ἄρτας.

21-1-1944

Ἑλληνικά ἀντιτορπιλικά συμμετέχουν στίς ἀποβατικές ἐπιχειρήσεις τῶν συμμάχων στό Ἄντζιο τῆς Ἰταλίας.

25-1-1822

Θάνατος τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ἀπό ἀνθρώπους τῆς Πύλης.

26-1-1821

Στή Βοστίτσα (μεσαιωνική ὀνομασία τοῦ Αἰγίου), λαμβάνει χώρα σύσκεψη στήν ὁποία μετέχουν οἱ Ἐπίσκοποι Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, Κερνίτσης (Γορτυνίας) Προκόπιος, Χριστιανουπόλεως (Τριφυλίας) Γερμανός καί οί λαϊκοί Ἀνδρέας Ζαΐμης, Ἀσημάκης Φωτήλας, Ἰωάννης Παπαδόπουλος, Ἀνδρέας Λόντος καί ὁ Παπαφλέσσας, μέ θέμα τόν καθορισμό τῆς ἕναρξης τῆς Ἑλληνικής Ἐπανάστασης.

29-1-1897

Στή Γενική Συνέλευση τῶν Κρητών στό Τζερμιάδο τῆς ἐπαρχίας Λασιθίου κηρύσσεται ἡ ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τή μητέρα Ἑλλάδα.

30-1-1827

Ὁ Κιουταχῆς ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ ἑλληνικού στρατοπέδου τῆς Καστέλλας τοῦ Πειραιά.

30-1-1833

Ἄφιξη τού Ὄθωνα στό λιμάνι τοῦ Ναυπλίου.