Φεβρουάριος

Φεβρουάριος


1-2-1806

Οἱ Τοῦρκοι κατασφάζουν τούς Κολοκοτρωναίους Γεώργα, Γιῶργο καί Γιάννη.

1-2-1869

Ἡ ἐπανάσταση τῆς Κρήτης, πού ξέσπασε πρίν ἀπό τρία χρόνια, λήγει ὁριστικά.

2-2-871

Ἰσχυρός βυζαντινός στόλος ἐκδιώκει τούς Ἄραβες ἀπό τή Νότια Ἰταλία.

5-2-1878

Ἐπαναστατεῖ ἡ περιοχή τοῦ Βουρινοῦ Ὄρους, νότια τῆς Κοζάνης.

6-2-1827

Ὁ ᾽Ομέρ Πασᾶς λύνει τήν πολιορκία τοῦ Διστόμου.

6-2-1854

Ὁ Στρατηγός Θεοδωράκης Γρίβας τίθεται ἐπικεφαλῆς τῶν ἐπαναστατῶν καί ὀνομάζεται ἀπό αὐτούς Στρατάρχης τῆς Ἠπείρου καί Ἀλβανίας.

7-2-1822

Μετά ἀπό Σουλτανικό φιρμάνι παραχωρεῖται ἀμνηστία στούς Ἁγιορεῖτες.

7-2-1897

Τμῆμα ὑπό τόν Ὁπλαρχηγό Χατζημιχάλη Γιάνναρη καταλαμβάνει τήν Ἁγιά.

9-2-1828

Ὁ Ιμπραήμ Πασᾶς φτάνει στήν Τρίπολη ἐπικεφαλῆς 12.000 ἀνδρῶν.

9-2-1897

Κρῆτες ἐπαναστάτες πού κατεῖχαν τήν κορυφή Προφήτη Ἠλία τοῦ Ἀκρωτηρίου ὑψώνουν τήν Ἑλληνική Σημαία.

10-2-1947

Ἡ Συνθήκη τῶν Παρισίων ἤ τῶν 21 Ἐθνῶν. 

11-2-1825

Ὁ Ἰμπραήμ, ἐπικεφαλῆς 4.000 πεζῶν καί 4.000 ἱππέων, ἀποβιβάζεται στή Μεθώνη

12-2-1878

Σῶμα ἀπό 700 εθελοντές, κυρίως Ἠπειρῶτες, καταλαμβάνει τούς Ἁγίους Σαράντα.

12-2-1878

Δύναμη 2.000 ἐπαναστατῶν τῆς περιοχῆς Χανίων ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ τουρκικοῦ φρουρίου Ἰτζεδίν (Χανίων).

15-2-360

Ἐγκαινιάζεται στήν Κωνσταντινούπολη ἡ Ἁγία Σοφία.

15-2-1941

Τό Τάγμα τοῦ 39ου Συντάγματος Πεζικοῦ καταλαμβάνει τήν κορυφή 1723, τοῦ ὑψώματος Γκόλικο, στή Β. Ἤπειρο.

16-2-1821

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, στό Κισνόβιο, λαμβάνει τήν ἀπόφαση γιά τήν ὁριστική κήρυξη τῆς Ἑλληνικής Ἐπαναστάσεως.

16-2-1941

Τά 43 και 44 Συντάγματα Πεζικοῦ καταλαμβάνουν τή βόρεια κορυφή τοῦ Ὄρους Σεντέλι (Β. Ἤπειρος).

16-2-1942

Ἵδρυση τοῦ ΕΛΑΣ. 

17-2-1914

Ἀρχίζει ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπό τή Βόρεια Ἤπειρο.

19-2-1878

Ὑπογράφεται ἡ Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου  μεταξύ Ρωσίας καί Τουρκίας.

 19-2-1878

Σχηματίστηκε στό Λιτόχωρο ἡ «Προσωρινή Κυβέρνηση τῆς Μακεδονίας», μέ Πρόεδρο τόν γιατρό Εὐάγγελο Κοροβάγγο.

19-2-1822

Στό Μητροπολιτικό ναό τῆς Νάουσας ὁ Ζαφειράκης ὑψώνει τή Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως.

19-2-1959

Ἵδρυση Ἀνεξάρτητου Κυπριακοῦ Κράτους. 

20-2-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός πολιορκεῖ ἀσφυκτικά τά Ἰωάννινα. 

21-2-1913

Ἀπελευθέρωση Ἰωαννίνων.

21-2-1915

Σημαντική διαφωνία μεταξύ τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου γιά τό ἄν ἡ Ἑλλάδα θά παραμείνει οὐδέτερη ἤ ἄν θά προσχωρήσει στόν πόλεμο στό πλευρό τῶν Συμμάχων.

22-2-1821

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης διασχίζει τόν ποταμό Προῦθο καί εἰσέρχεται στό ἔδαφος τῆς Μολδαβίας.

22-2-1841

Κρῆτες ὁπλαρχηγοί κηρύσσουν στόν Ἄσκυφο τῶν Σφακίων Ἐπανάσταση κατά τῶν Τούρκων.

22-2-1908

Δολοφονεῖται ἀπό τούς Βουλγάρους ὁ πρῶτος διερμηνέας τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου τῆς Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Ἀσκητής.

22-2-1943

Μέ σκοπό τήν ἀπελευθέρωση τῆς Μακεδονίας ἱδρύεται στήν Ἀνατολική Μακεδονία ἡ Οργάνωση «Ἕνωσις Συμπολεμιστῶν Ἐθνικοῦ Ἀγῶνος».

23-2-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθερώνει τό Λεσκοβίκι τῆς Βόρειας Ἠπείρου.

23-2-1919

Τό Ἑλληνικό 1ο Σύνταγμα Πεζικοῦ ἀπελευθερώνει τή Συμμαχική Φρουρά, στή Χερσώνα.

24-2-1821

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, στό Ἰάσιο τῆς Μολδαβίας, καλεῖ τούς ὑποδούλους σέ ἀπελευθερωτική ἐπανάσταση κατά τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας.

24-2-1913

Ἀπελευθερώνεται ἡ Κόνιτσα.

25-2-1826

Ὁ γαμπρός τοῦ Ἰμπραήμ, Χουσεΐν Μπέης, καταλαμβάνει τή νησίδα Βασιλάδι, πού ἦταν προπύργιο τοῦ Μεσολογγίου.

25-2-1833

Μέ Βασιλικό Διάταγμα καταργεῖται ὁ Στρατός τῶν ἀτάκτων καί συγκροτεῖται Ἑλληνικός Στρατός.

25-2-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθερώνει τό Νεοχώρι.

27-2-1913

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθερώνει λείπει τήν Πρεμετή.

27-2-1943

Πεθαίνει ὁ ἐθνικός μας Ποιητής Κωστής Παλαμᾶς.

28-2-1770

Ὁ Ρῶσος Ναύαρχος Θεόδωρος Ὀρλώφ καταπλέει τή Μάνη, μέ σκοπό τήν ἐξέγερσή της κατά τῶν Τούρκων.

28-2-1826

Ὁ Ἰμπραήμ καταλαμβάνει  τίς νησίδες Ντολμά καί Πύρο (στό Μεσολόγγι).

29-2-1944

Ὑπογραφή συμφωνίας γιά τόν τερματισμό τῶν ἀντιθέσεων μεταξύ τῶν μεγάλων Ὁμάδων Ἀνταρτῶν τῆς Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως.