Μάιος

Μάιος

 

2-5-1919

Ἀπόβαση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στή Σμύρνη.

3-5-1941 

Τά γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας.

5-5-614  

Περσικά στρατεύματα νικοῦν τούς Βυζαντινούς στά  Ἱεροσόλυμα, λεηλατοῦν τήν πόλη καί μεταφέρουν τόν Τίμιο Σταυρό στήν Κτησιφώντα.

5-5-1827

Ἐκλογή τοῦ Καποδίστρια ὡς Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος.

6-5-1821

Ψαριανοί ἐπαναστάτες καταλαμβάνουν τό Φρούριο τῆς Ἴμβρου.

6-5-1825

Οἱ πολιορκημένοι τοῦ Μεσολογγίου ἐπιχειροῦν τήν πρώτη μικρή ἔξοδο ἀπό τήν πόλη.

7-5-1821  

Στή Μηλέα Πηλίου ὑψώνεται ἡ Σημαία τῆς Ἐλευθερίας.

8-5-1821  

Ἐπαναστατεῖ ἡ πόλη Καρλόβασι τῆς Σάμου.

8-5-1821 

Ἡ μάχη στό Χάνι τῆς Γραβιᾶς.

9-5-1919

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τή Μαινεμένη τῆς Σμύρνης.

10-5-1329 

Οἱ Τοῦρκοι, ὑπό τόν Ὀρχάν, νικοῦν τόν Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικο Γ΄ στή μάχη τοῦ Πελεκάνου.

10-5-1821  

Κηρύσσεται ἡ Ἐπανάσταση στό Κεράσσοβο Ἀγράφων.

10-5-1854  

Οἱ ἐπαναστάτες τῆς Θεσσαλίας καταλαμβάνουν τήν Καλαμπάκα.

10-5-1925  

Ἡ Ἀγγλία ἀνακηρύσσει τήν Κύπρο ἀποικία τοῦ Βρετανικοῦ Στέμματος.

11-5-330 

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐγκαινιάζει τή Νέα Ρώμη- Κωνσταντινούπολη (παλιό Βυζάντιο), πρωτεύουσα τοῦ Ρωμαϊκοῦ Κράτους.

11-5-1919 

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τό Νυμφαῖο κοντά στή Σμύρνη.

12-5-1821  

Ἡ μάχη τοῦ Βαλτετσίου.

12-5-1886 

Ὑπογράφεται ἀνακωχή μεταξύ Ἑλλάδας καί Τουρκίας.

12-5-1904   

Σκοτώνεται ὁ Μακεδόνας Ὁπλαρχηγός Βαγγέλης Γεωργίου.

12-5-1919 

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τή Μαγνησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

14-5-1916

Παραδίνεται τό Ὀχυρό Ροῦπελ στά γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα.

14-5-1919  

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τό Ἀϊδίνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

16-5-1854 

Οἱ Τοῦρκοι ἐπιτίθενται κατά τοῦ ἐκστρατευτικοῦ σώματος τοῦ Τσιάμη Καρατάσου στή Χερσόνησο τοῦ Ἄθω.

16-5-1912

Ὑπογράφεται στή Σόφια ἑλληνοβουλγαρική ἀμυντική συνθήκη.

16-5-1919  

Διλοχία τοῦ 8ου Συντάγματος Κρητῶν καταλαμβάνει τίς Κυδωνιές (Ἀϊβαλί) τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

17-5-1821 

Ὁ Ἐμμανουήλ Παπᾶς κηρύσσει τήν Ἐπανάσταση στή Χαλκιδική.

17-5-1913  

Συνθήκη τερματισμοῦ τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου.

17-5-1914  

Αὐτονομία Β.  Ἠπείρου – Πρωτόκολλο Κέρκυρας.

17-5-1918  

Η  Μάχη τοῦ Σκρᾶ.

18-5-1821

Ἡ μάχη στά Δολιανά τῆς Ἀρκαδίας, στήν ὁποία διακρίθηκε ὁ Νικηταρᾶς, πού ἀπό τότε ὀνομάστηκε «Τουρκοφάγος».

19-5-1821

Οἱ Τοῦρκοι ἀπαγχονίζουν τούς πρωτομάρτυρες τῆς Κρήτης, στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, Μελχισεδέκ Δεσποτάκη (Ἐπίσκοπο Κισάμου) καί τόν δάσκαλο Καλλίνικο ἀπό τή Βέροια.

19-5-1913  

Συνθήκη Ἑλληνοσερβικῆς Συμμαχίας.

19-5-1919

Τάγμα Εὐζώνων καταλαμβάνει τό Ὀδεμήσιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

20-5-1821 

Κηρύσσεται στό Μεσολόγγι ἡ Ἐπανάσταση.

20-5-1825  

Θάνατος Παπαφλέσσα στό Μανιάκι.

20-5-1828

Πεθαίνει ὁ Ἄγγλος φιλέλληνας Ἄμπνεϋ Φραγκόσκος.

20-5-1920 

Ὁλοκληρώνεται ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Δυτικῆς Θράκης.

20-5-1941 

Η  Μάχη τῆς Κρήτης.

20-5-1944

Ἀποφασίζεται ἡ συγκρότηση Κυβερνήσεως Ἐθνικῆς Ἑνότητας.

21-5-1821 

Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καταλαμβάνει τή Ζαράκοβα τῆς Τριπολιτσᾶς.

21-5-1821 

Ὁ Δημήτριος Μακρής ὑψώνει τή Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως στό Ἀνατολικό (Αἰτωλικό).

21-5-1821  

Ἱδρύεται ἡ Καγκελλαρία τῶν Σφακίων καί ὁρίζεται ἡ ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως τῆς Κρήτης.

21-5-1864  

Ἕνωση τῶν Ἰονίων Νησιῶν (Ἑπτανήσων) μέ τήν Ἑλλάδα.

22-5-337 

Θάνατος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.  Ὁ Μ. Κωνσταντίνος, πρῶτος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, προαισθανόμενος τό τέλος του, βαπτίζεται Χριστιανός καί πεθαίνει τήν ἴδια μέρα στή Νικομήδεια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἡ σορός του μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καί τάφηκε στόν ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

22-5-853  

Βυζαντινός στόλος ἐπιτίθεται κατά τῆς Δαμιέτης, κοντά στό Δέλτα τοῦ Νείλου.

22-5-1825 

Δολοφονεῖται στίς Σπέτσες, γιά οἰκογενειακούς λόγους, ἡ ἡρωίδα τῆς Ἐπαναστάσεως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.

23-5-1453 

Ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητής προτείνει στόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ΙΑ΄ Παλαιολόγο νά ἐγκαταλείψει τήν πόλη μέ τόν στρατό του, τήν Αὐλή καί τούς Θησαυρούς του.Ὁ Κωνσταντῖνος ΙΑ΄ ἁπαντά:  «Τό δέ τήν πόλιν σοί δοῦναι  οὔτ’ ἐμόν ἔστιν, οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ, κοινῇ γάρ γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως καί οὐ φεισόμεθά τῆς ζωῆς ἡμῶν», πού ἰσοδυναμεῖ μέ ἕνα νέο «Μολών λαβέ».

23-5-1878 

Ἡ Τουρκία παραχωρεῖ στήν Ἀγγλία τήν Κύπρο.

23-5-1919 

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τό Ἀξάριο τῆς Σμύρνης.

24-5-1881  

Παραχωροῦνται στό Ἑλληνικό Κράτος ἡ Θεσσαλία καί ἡ Ἄρτα.

24-5-1941 

Οἱ Γερμανοί καταλαμβάνουν τό Καστέλλι Κισάμου.

25-5-1954 

Δήλωση Παρισίων, μεταξύ Ἑλλάδας καί Βουλγαρίας.

27-5-1941

Οἱ Γερμανοί καταλαμβάνουν τήν πόλη τῶν Χανίων.

28-5-1941 

Οἱ Γερμανοί καταλαμβάνουν τό λιμάνι τῆς Σούδας.

29-5-1453

Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως – Τέλος τοῦ Βυζαντίου.

29-5-1917 

Ἐκθρόνιση τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου.

29-5-1941

Οἱ Γερμανοί καταλαμβάνουν τό Ρέθυμνο.

30-5-1826

Πεθαίνει ὁ Ἐπίσκοπος Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός.

30-5-1919 

Ὁ Ἑλληνικός Στρατός καταλαμβάνει τήν Πέργαμο.

30-5-1941

Ἀφαιρεῖται ἀπό τόν ἱερό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως ἡ Γερμανική Σημαία ἀπό δύο νεαρούς Ἕλληνες φοιτητές (Ἐμμ. Γλέζο καί Ἀπόστολο Σάντα).

31-5-334 π.Χ.

Μάχη Γρανικοῦ.